ZYLEXIS 1ML *LIOF.+ROZP. *FIOLKA Produkt dostępny na zamówienie

Producent

ZOETIS

Skład

szczep D1701 Parapoxvirus ovis

Temperatura przechowywania

2-8

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Koń, Bydło, Świnia, Pies, Kot

Skład:
1 ml preparatu po rozpuszczeniu zawiera:
szczep D1701 Parapoxvirus ovis, co najmniej 10^7,0 TCID50 (przed inaktywacją)

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Preparat ma postać liofilizatu, do którego załączony jest rozpuszczalnik. Zawiera inaktywowany Parapoxvirus ovis, który posiada silne właściwości immunomodulacyjne.
Mechanizm działania polega na stymulacji niespecyficznych mechanizmów odpornościowych i przejawia się aktywacją komórek bójczych, pobudzeniem proliferacji limfocytów, aktywacją makrofagów i uwalniania mediatorów odpowiedzi immunologicznej oraz produkcji interferonu.
Te właściwości preparatu wpływają na osłabienie objawów chorobowych, skrócenie czasu ich trwania, zakres rozprzestrzeniania się infekcji w stadzie. Preparat jest szczególnie przydatny
w leczeniu polietiologicznych chorób infekcyjnych oraz w stanach zagrożenia chorobami zakaźnymi.

Wskazania lecznicze:
Preparat do niespecyficznej immunomodulacji dla koni, bydła i świń. Zalecany jest w zapobieganiu i leczeniu chorób infekcyjnych oraz w sytuacjach spadku odporności związanych ze stanami stresu
Preparat do niespecyficznej immunomodulacji dla psów i kotów. Zalecany jest w zapobieganiu i leczeniu chorób infekcyjnych oraz w sytuacjach spadku odporności związanych ze stanami stresu.

Przeciwwskazania:
Nie są znane.

Działania niepożądane:
Niekiedy w miejscu iniekcji może pojawić się niewielki, niebolesny obrzęk, który samoczynnie ustępuje w ciągu ok. 1 tygodnia po podaniu preparatu.

Interakcje:
W okresie 7 dni przed podaniem i 7 dni po podaniu preparatu nie powinno się stosować środków o działaniu immunosupresyjnym, gdyż mogą one hamować efekt immunostymulacji.

Okres karencji:
Nie obowiązuje.

Specjalne ostrzeżenia:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Warunki przechowywania i transportu:
Preparat należy przechowywać w temperaturze 2°C-8°C.
Chronić przed światłem, ciepłem i zbyt niską temperaturą.

Okres trwałości:
24 miesiące.
Po rozpuszczeniu liofilizatu zaleca się niezwłocznie zużyć całe opakowanie preparatu, maksymalny okres przechowywania powstałego roztworu wynosi 8 godzin w temperaturze 2°C–8°C.

Postać:
liofilizat+rozpuszczalnik

Opakowanie:
10, 50 fiolek liof. 1 dawka + rozp.; 5 fiol. liof. 2 dawki + rozp.; 1 fiol. liof. 10, 20 dawek + rozp.

Pozwolenie:
1329

Dawkowanie:
Wszystkie: Preparat należy podawać zwierzętom trzykrotnie w dawce 2 ml domięśniowo, wg następującego schematu:
– preparat podaje się w odstępie 48 godzin w przypadku przewidywanej ekspozycji na zakażenie w okresie najbliższych 7 dni;
– w przypadku spodziewanej ekspozycji na zakażenie w okresie 14 dni preparat podaje się 2 razy co 48 godzin i trzecią dawkę po 9 dniach;
– przy zapobieganiu skutkom stresu pierwsze podanie wykonujemy od 3 do 1 dnia przed spodziewanym wystąpieniem czynnika stresowego, a dwa następne w odstępach 48 godzin.
przy wybuchu choroby w stadzie preparat należy jak najszybciej zaaplikować wszystkim zwierzętom powtarzając podanie w odstępach 24 – 48 godzin.
Preparat można podawać więcej niż trzykrotnie, do czasu aż minie ryzyko nowych zachorowań.

Producent:
Pfizer Animal Health S.A.

Podmiot odpowiedzialny:
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

bestseller
bestseller
bestseller
X