VIRKON S DUPONT 5KG Produkt dostępny na zamówienie

Producent

BAYER D

Temperatura przechowywania

<25C

netto

299,50 

323,46  brutto
podatek VAT 8%

Potrzebujesz pomocy? sprawdź jak rezerwować leki

Produkt dostępny na zamówienie

Opis produktu

Dezynfektant – preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania wirusobójczego i bakteriobójczego.

Dowiedziona aktywność biobójcza.

Przeznaczenie:

Virkon S to preparat dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym.

Przeznaczony jest do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej: powierzchni, urządzeń i wyposażenia, środków transportu oraz do dezynfekcji za pomocą zamgławiania. Skuteczny jest na powierzchniach porowatych, w niskich temperaturach oraz w warunkach brudnych. Do profesjonalnego i powszechnego użytku.

Substancja czynna: bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu (bis mononadsiarczan [VI] potasu 497 g/kg)
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3834/09
Postać produktu: proszek rozpuszczalny w wodzie.

Przygotowanie roztworu i instrukcja użytkowania:

1. Napełnić zbiornik wymaganą ilością wody (patrz: tabela)
2. Dodać odpowiednią ilość proszku Virkon S
3. Mieszać roztwór od czasu do czasu, aż będzie klarowny (około 15 minut)
4. Stosować preparat zgodnie z tabelą poniżej.

Tabela stężeń preparatu Virkon do dezynfekcji powierzchni:

Dezynfekcja powierzchni     Ilość wody     Ilość proszku Virkon S niezbędna do
otrzymania 1% roztworu (10 g/l)
50 m2     15 L     150
100 m2     30 L     300
500 m2     150 L     1,5
1000 m2     300 L     3
2500 m2     750 L     7,5 kg

Zastosowanie     Stężenie
Sposób użycia
Częstotliwość
Rutynowa dezynfekcja wszystkich powierzchni i wyposażenia     1% (10 g/L)
Stosując urządzenie ciśnieniowe lub inne urządzenie spryskujące, nanieść roztwór preparatu Virkon S w ilości 300 ml/m2 na powierzchnię, a także na wyposażenie, aż do całkowitego zamoczenia wyposażenia.
Po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego: na powierzchnie i wyposażenie w pomieszczeniach dla zwierząt.
Rutynowo (codziennie lub jako element systemu kontroli infekcji): kluczowe powierzchnie na zewnątrz pomieszczeń dla zwierząt, np. korytarze.
Dezynfekcja obuwia i kół pojazdów     1% (10 g/L)     Wlać roztwór do odpowiedniego pojemnika.
Wymienić, gdy jest zanieczyszczony lub po upływie 4-5 dni od przygotowania.
Ciągle. Przy każdym wjeździe i wejściu na fermę produkcyjną i przy wejściu do budynków.
Zamgławianie / dezynfekcja za pomocą spryskiwania     1% (10 g/L)     Stosować urządzenie ciśnieniowe lub spryskiwacz plecakowy. Dozować 1 L roztworu na 10 m2 powierzchni podłogi.
W czasie ustalania procedury dla pomieszczenia, przed wprowadzeniem żywego inwentarza.

Rutynowo (codziennie lub element systemu kontroli infekcji): kluczowe strefy dostępu, np. wewnętrzne korytarze.
Zamgławianie na zimno 1% (10 g/L)
Przy użyciu zamgławiacza mechanicznego dozować 1 L roztworu preparatu Virkon S na 10 m2 powierzchni podłogi.
W czasie ustalania procedury dla pomieszczenia, przed wprowadzeniem żywego inwentarza.

Rutynowo (codziennie lub element systemu kontroli infekcji): kluczowe strefy dostępu, np. wewnętrzne korytarze.

Powierzchnia powinna być spryskana preparatem i pozostawiona do wyschnięcia. W tym czasie efekt biobójczy zostanie uzyskany. W przypadku, gdy wymagane jest płukanie powierzchni wodą, pozostawić na 30 minut. Po zakończeniu procesu dezynfekcji, dobra praktyka zabezpieczenia biologicznego nakazuje, aby wszystkie drzwi pozostały zamknięte, a maty do dezynfekcji obuwia umieszczone przy każdym wejściu. Ponowne wejście do pomieszczenia jest możliwe dopiero po wyschnięciu dezynfekowanego pomieszczenia. Zaleca się odczekanie 30 minut po zamgławianiu, przed wejściem personelu bez środków ochrony osobistej.

Dodatkowe oznakowanie:

Środek drażniący, zawiera peroksodisiarczan dipotasu. Może wywoływać reakcje alergiczne.

Środki ostrożności:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.  Zawsze zamykać opakowanie po użyciu. Umyć pojemnik i usunąć w bezpieczny sposób. Nie usuwać proszku ani rozcieńczonego preparatu do, ani w pobliżu cieków wodnych. Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi, z wyjątkiem tych rekomendowanych przed producenta. Opłukać wodą urządzenia dozujące i rozprowadzające. Używać produktów biobójczych w bezpieczny sposób. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Nowości

promocja
promocja
bestseller
bestseller
X