VIRKON S DUPONT 200G

Producent

BAYER D

Temperatura przechowywania

<25C

netto

22,50 

24,30  brutto
podatek VAT 8%

Potrzebujesz pomocy? sprawdź jak rezerwować leki

Opis produktu

Dezynfektant – preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania wirusobójczego i bakteriobójczego.

Dowiedziona aktywność biobójcza.

Przeznaczenie:

Virkon S to preparat dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym.

Przeznaczony jest do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej: powierzchni, urządzeń i wyposażenia, środków transportu oraz do dezynfekcji za pomocą zamgławiania. Skuteczny jest na powierzchniach porowatych, w niskich temperaturach oraz w warunkach brudnych. Do profesjonalnego i powszechnego użytku.

Substancja czynna: bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu (bis mononadsiarczan [VI] potasu 497 g/kg)
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3834/09
Postać produktu: proszek rozpuszczalny w wodzie.

Przygotowanie roztworu i instrukcja użytkowania:

1. Napełnić zbiornik wymaganą ilością wody (patrz: tabela)
2. Dodać odpowiednią ilość proszku Virkon S
3. Mieszać roztwór od czasu do czasu, aż będzie klarowny (około 15 minut)
4. Stosować preparat zgodnie z tabelą poniżej.

Tabela stężeń preparatu Virkon do dezynfekcji powierzchni:

Dezynfekcja powierzchni     Ilość wody     Ilość proszku Virkon S niezbędna do
otrzymania 1% roztworu (10 g/l)
50 m2     15 L     150
100 m2     30 L     300
500 m2     150 L     1,5
1000 m2     300 L     3
2500 m2     750 L     7,5 kg
Sposób użycia
Częstotliwość
Rutynowa dezynfekcja wszystkich powierzchni i wyposażenia     1% (10 g/L)
Stosując urządzenie ciśnieniowe lub inne urządzenie spryskujące, nanieść roztwór preparatu Virkon S w ilości 300 ml/m2 na powierzchnię, a także na wyposażenie, aż do całkowitego zamoczenia wyposażenia.
Po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego: na powierzchnie i wyposażenie w pomieszczeniach dla zwierząt.
Rutynowo (codziennie lub jako element systemu kontroli infekcji): kluczowe powierzchnie na zewnątrz pomieszczeń dla zwierząt, np. korytarze.
Dezynfekcja obuwia i kół pojazdów     1% (10 g/L)
Wlać roztwór do odpowiedniego pojemnika.
Wymienić, gdy jest zanieczyszczony lub po upływie 4-5 dni od przygotowania.
Ciągle. Przy każdym wjeździe i wejściu na fermę produkcyjną i przy wejściu do budynków.
Zamgławianie / dezynfekcja za pomocą spryskiwania     1% (10 g/L)
Stosować urządzenie ciśnieniowe lub spryskiwacz plecakowy. Dozować 1l roztworu na 10 m2 powierzchni podłogi.
W czasie ustalania procedury dla pomieszczenia, przed wprowadzeniem żywego inwentarza.

Rutynowo (codziennie lub element systemu kontroli infekcji): kluczowe strefy dostępu, np. wewnętrzne korytarze.
Zamgławianie na zimno 1% (10 g/L)
Przy użyciu zamgławiacza mechanicznego dozować 1 L roztworu preparatu Virkon S na 10 m2 powierzchni podłogi.
W czasie ustalania procedury dla pomieszczenia, przed wprowadzeniem żywego inwentarza.

Rutynowo (codziennie lub element systemu kontroli infekcji): kluczowe strefy dostępu, np. wewnętrzne korytarze.

Powierzchnia powinna być spryskana preparatem i pozostawiona do wyschnięcia. W tym czasie efekt biobójczy zostanie uzyskany. W przypadku, gdy wymagane jest płukanie powierzchni wodą, pozostawić na 30 minut. Po zakończeniu procesu dezynfekcji, dobra praktyka zabezpieczenia biologicznego nakazuje, aby wszystkie drzwi pozostały zamknięte, a maty do dezynfekcji obuwia umieszczone przy każdym wejściu. Ponowne wejście do pomieszczenia jest możliwe dopiero po wyschnięciu dezynfekowanego pomieszczenia. Zaleca się odczekanie 30 minut po zamgławianiu , przed wejściem personelu bez środków ochrony osobistej.

Dodatkowe oznakowanie:

Środek drażniący, zawiera peroksodisiarczan dipotasu. Może wywoływać reakcje alergiczne.

Środki ostrożności:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.  Zawsze zamykać opakowanie po użyciu. Umyć pojemnik i usunąć w bezpieczny sposób. Nie usuwać proszku ani rozcieńczonego preparatu do, ani w pobliżu cieków wodnych. Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi, z wyjątkiem tych rekomendowanych przed producenta. Opłukać wodą urządzenia dozujące i rozprowadzające. Używać produktów biobójczych w bezpieczny sposób. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Nowości

promocja
promocja
bestseller
bestseller
X