TORBUGESIC 10ML *ROZTWÓR *FLAKON

Producent

ZOETIS

Skład

Butorfanol

Temperatura przechowywania

<25

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Koń, Pies

Skład:
Butorfanol (w postaci butorfanolu winianu)    10 mg/ml

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Butorfanol należy do grupy narkotycznych leków przeciwbólowych o mieszanych właściwościach agonistyczno-antagonistycznych względem receptorów opioidowych. Przejawia 4-7 razy silniejsze od morfiny działanie przeciwbólowe i jest jednocześnie pozbawiony wielu działań ubocznych i niepożądanych charakterystycznych dla morfiny. Butorfanol nie wywołuje groźnej depresji ośrodka oddechowego, nie powoduje zahamowania aktywności jelit. W dawkach analgetycznych butorfanol w zasadzie nie wpływa na akcję serca. Oprócz działania przeciwbólowego butorfanol działa również uspokajająco. Po podaniu dożylnym działanie przeciwbólowe pojawia się po 15 minutach i trwa prawie 3 godziny.

Wskazania lecznicze:
Torbugesic przeznaczony jest do stosowania u koni i psów w celu zwalczania bólu (różnego pochodzenia), lub przeciwdziałania wystąpieniu reakcji bólowej, na przykład podczas zabiegów chirurgicznych. W połączeniu z innym środkami może być stosowany do uspokojenia zwierząt, w premedykacji lub jako pełnowartościowy składnik narkozy złożonej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami funkcji wątroby.

Działania niepożądane:
Wstrzyknięcie domięśniowe może być bolesne. Sporadycznie pojawiają się zaburzenia ruchu (ataksja trwająca 3-10 minut), utrata apetytu, ślinienie i biegunka.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Interakcje:
Preparat Torbugesic może być bezpiecznie stosowany z ketaminą, medetomidyną i romifidyną. Nie zaleca się podawania preparatu równocześnie z innymi środkami farmakologicznymi, za wyjątkiem stosowania leku w przygotowaniu do narkozy

Okres karencji:
Nie stosować u koni rzeźnych.

Specjalne ostrzeżenia:
Dożylnie lek wstrzykiwać wyłącznie powoli.

Przestrzegać zasad aseptyki podczas wstrzykiwania preparatu.

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Nie stosować w okresie ciąży

Torbugesic może być bezpiecznie stosowany z ketaminą, detomidyną, medetomidyną i romifidyną.

Nie zaleca się podawania preparatu równocześnie z innymi produktami leczniczymi za wyjątkiem stosowania leku w przygotowaniu do narkozy.

Po 20-krotnym przekroczeniu zalecanej dawki obserwowano u konia niewielkie trudności przy wstawaniu, drżenia pęczkowe mięśni, drgawki trwające 6 sekund; powrót do prawidłowego stanu nastąpił w ciągu 3 minut. Po 10-krotnym przekroczeniu zalecanej dawki, obserwowano działania niepożądane o mniejszym znaczeniu, dotyczące głównie OUN i przewodu pokarmowego. Po 5-krotnym przekroczeniu zalecanej dawki, butorfanol może prowadzić do łagodnej i przemijającej ataksji, trwającej do 6 minut. Pozostałe, mniej istotne objawy przedawkowania mogą obejmować: nadmierne ślinienie, depresję oddechową, osłabienie perystaltyki jelit i pobudliwość.

W przypadku przedawkowania i pojawienia się związanych z nim objawów, zalecane jest podanie naloksonu w dawce 0,01-0,02 mg/kg m.c.

WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Okres trwałości:
24 miesiące.
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni

Postać:
roztwór inj.

Opakowanie:
1 butelka 10, 50ml.

Pozwolenie:
1333

Dawkowanie:
Pies: Wstrzykiwać powoli dożylnie, domięśniowo lub podskórnie.
1) Jako środek przeciwbólowy: 0,2-0,3 ml/10 kg m.c. (0,2-0,3 mg butorfanolu na 1 kg m.c.) W przypadku, kiedy wymagane jest przedłużone działanie przeciwbólowe dawkę można powtórzyć. Powyższą dawkę można zastosować bezpośrednio przed wybudzeniem się zwierzęcia z narkozy.
2) Jako składnik mieszaniny uspokajającej: 0,1 ml/10 kg m.c. (0,1 mg butorfanolu na 1 kg m.c.) i.m. lub i.v. w połączeniu z medetomidyną (w dawce 10-25 mcg/kg m.c.)
3) Do premedykacji:0,1-0,2 ml/10 kg m.c. (0,1-0,2 mg butorfanolu na 1 kg m.c.) i.m. lub i.v. na 15 minut przed podaniem anestetyku
4) jako składnik mieszaniny narkotycznej: 0,1 ml/10 kg m.c. (0,1 mg butorfanolu na 1 kg m.c.) i.m. lub i.v. w połączeniu z medetomidyną (w dawce 10-25 mcg/kg m.c.) lub ketaminą (w dawce 5 mg/kg m.c.)
Koń: Wstrzykiwać powoli dożylnie.
1) Jako środek przeciwbólowy: 1 ml/100 kg m.c. (100 mcg butorfanolu na 1 kg m.c.) W przypadku, kiedy wymagane jest przedłużone działanie przeciwbólowe dawkę można powtórzyć.
2) Jako składnik mieszaniny uspokajającej: 0,25 ml/100 kg m.c. (25 mcg butorfanolu na 1 kg m.c.) w połączeniu z detomidyną (w dawce 12 mcg/kg m.c.) podaną 5 minut PRZED butorfanolem
lub
3)  0,2 ml/100 kg m.c. (20 mcg butorfanolu na 1 kg m.c.) w połączeniu z romifidyną (40-120 mcg/kg m.c.) podaną 5 minut WCZEŚNIEJ

Producent:
Fort Dodge Veterinaria S.A.

Podmiot odpowiedzialny:
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X