TESTOKET 1G *PROSZEK *PROBÓWKA

Producent

BIOWET PUŁAWY

Temperatura przechowywania

<25C

netto

3,25 

3,51  brutto
podatek VAT 8%

Potrzebujesz pomocy? sprawdź jak rezerwować leki

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Bydło

Skład:
Sodu nitroprusydek, amonu siarczan, sodu węglan bezwodny.

Właściwości(działanie):
Zawarty w teście nitroprusydek sodu reaguje z ciałami ketonowymi zawartymi w mleku lub moczu dając zabarwienie od różowego do fioletowego (w zależności od zawartości ciał ketonowych).

Specjalne ostrzeżenia:
Działa toksycznie przy spożyciu i wdychaniu. Unikać zanieczyszczeń skóry i oczu. Badanie przeprowadzić w rękawicach ochronnych. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami należy natychmiast przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody.
W razie przypadkowego spożycia podać dużą ilość wody, spowodować wymioty.
Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi opakowanie.
Niewykorzystany test lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.
Nie zamrażać! Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres trwałości:
18 miesięcy.

Postać:
probówka

Opakowanie:
Probówki: 10 x 1 g.

Pozwolenie:
PL/WR 00045

Dawkowanie:
Bydło: Testoket jest gotowym do użycia, jednorazowym testem, stosowanym w warunkach terenowych. Do probówki z odczynnikiem  wlać 3 – 4 ml badanego płynu (mocz, mleko), zakryć korkiem i wstrząsnąć.
Zmianę barwy ocenić w ciągu 2 minut.

Badanie moczu:
– u zdrowych krów barwa odczynnika i moczu nie zmienia się,
– u krów z subkliniczną ketozą odczynnik i mocz przyjmują barwę różową,
– u krów z kliniczną ketozą odczynnik i mocz zabarwiają się na fioletowo.

Badanie mleka:
– u krów zdrowych i z ketozą subkliniczną, barwa odczynnika i mleka nie zmienia się,
– wystąpienie barwy różowej do fioletowej świadczy o ketozie klinicznej.

Producent:
Biowet Puławy Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny:
Biowet Puławy Sp. z o.o.

Nowości

X