TESTOKET 1G *PROSZEK *PROBÓWKA

Producent

BIOWET PUŁAWY

Skład

Sodu nitroprusydek, amonu siarczan, sodu węglan bezwodny

Temperatura przechowywania

<25C

netto

3,15 

3,87  brutto
podatek VAT 23%

Potrzebujesz pomocy? sprawdź jak rezerwować leki

Opis produktu

TESTOKET

Szybki test do wykrywania ciał ketonowych w moczu lub mleku krów.

 

Skład
Sodu nitroprusydek, amonu siarczan, sodu węglan bezwodny.

Właściwości
Zawarty w teście nitroprusydek sodu reaguje z ciałami ketonowymi zawartymi w mleku lub moczu dając zabarwienie od różowego do fioletowego (w zależności od zawartości ciał ketonowych).

Sposób użycia
Testoket jest gotowym do użycia, jednorazowym testem, stosowanym w warunkach terenowych. Do probówki z odczynnikiem  wlać 3 – 4ml badanego płynu (mocz, mleko), zakryć korkiem i wstrząsnąć.
Zmianę barwy ocenić w ciągu 2 minut.

Badanie moczu:

– u zdrowych krów barwa odczynnika i moczu nie zmienia się,
– u krów z subkliniczną ketozą odczynnik i mocz przyjmują barwę różową,
– u krów z kliniczną ketozą odczynnik i mocz zabarwiają się na fioletowo.

Badanie mleka:

– u krów zdrowych i z ketozą subkliniczną, barwa odczynnika i mleka nie zmienia się, 
– wystąpienie barwy różowej do fioletowej świadczy o ketozie klinicznej.

Zawartość w opakowaniu
10 x 1g

Warunki przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.

Trwałość
18 miesięcy.

Ostrzeżenia
Nie zamrażać! 
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Środki ostrożności dla użytkownika
Działa toksycznie przy spożyciu i wdychaniu. Unikać zanieczyszczeń skóry i oczu. Badanie przeprowadzić w rękawicach ochronnych. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami należy natychmiast przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody.
W razie przypadkowego spożycia podać dużą ilość wody, spowodować wymioty.
Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi opakowanie.
Niewykorzystany test lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

DO UŻYTKU W WETERYNARII
DO SAMODZIELNEGO STOSOWANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA ZWIERZĄT
WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT

Podmiot odpowiedzialny:
Biowet Puławy Sp. z o.o.
ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy
tel./fax (81) 886 36 11
(81) 888 91 01

Nowości

X