SULFATYF 50G *PROSZEK *POJEMNIK Produkt dostępny na zamówienie

Producent

BIOWET DRWALEW

Skład

Sulfachloropirazyna sodowa

Data ważności

.

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Kura, Indyk

Skład:
Sulfachloropirazyna sodowa 330 mg/g

Wskazania lecznicze:
Leczenie klinicznych postaci kokcydiozy wywołanych przez Eimeria spp., w szczególności u kur, kurcząt rzeźnych, kurcząt hodowlanych wywołanych przez Eimeria tenella oraz u indyków wywołanej przez Eimeria adenoides

Przeciwwskazania:
Ciężkie zaburzenie czynności wątroby i nerek, skaza krwotoczna, odwodnienie, uszkodzenie układu krwiotwórczego.

Działania niepożądane:
Przy powtarzanym leczeniu istnieje możliwość obniżenia krzepliwości krwi z towarzyszącymi krwawieniami z przewodu pokarmowego.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres karencji:
Kura – tkanki jadalne – 14 dni
Indyk – tkanki jadalne – 21 dni
Nie stosować u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia:
Nie stosować u ptaków w okresie nieśności.
Nie stosować jednocześnie z heksametyloteraminą. Stwierdzono występowanie interakcji z sulfonamidami po zastosowaniu: antykoagulantów, kumaryny, leków przeciwdrgawkowych, cyklosporyny, leków hemolitycznych, leków hepatotoksycznych, metenaminy, fenylbutazonu, penicyliny. Sulfonamidy wypierają z wiązań z białkami salicylany, pochodne pirazolonu i pochodne sulfonylomocznika. Działanie sulfonamidów mogą osłabiać lub hamować również: witaminy z grupy B, PABA i jego analogi, leki miejscowo znieczulające pokrewne PABA (prokaina), leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (fenacetyna, aminofenazon) oraz krew, ropa, albuminy.
Przy stosowaniu bardzo wysokich dawek sulfachloropirazyny tj. 280 mg/kg, obserwowano u ptaków objawy depresji i upadki zwierząt. W pośmiertnym badaniu anatomopatologicznym stwierdzono wieloogniskowe krwawe wylewy zlokalizowane w tkance podskórnej, na błonach śluzowych, mięśniach szkieletowych oraz mięśniu sercowym. Krew ptaków była wodnista i nie ulegała pośmiertnemu krzepnięciu. Szpik kostny był bladoróżowy, żółty oraz miejscowo biały, nerki były powiększone i koloru jasnożółtego, śledziona była także powiększona i barwy żółtej. Badanie histopatologiczne tego organu wykazało zmiany w tkance limfoidalnej oraz mikroropnie tła bakteryjnego. U ptaków, które przeżyły stwierdzono obrzęk korali, grzebienia oraz wybroczyny i krwawe wylewy na nogach. U części padłych zwierząt stwierdzono objawy anemii.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem. Przechowywać w suchym miejscu.

Okres trwałości:
Nie używać po upływie terminu ważności.
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 60 dni.
Okres ważności po rekonstytucji produktu leczniczego wynosi 24 godziny.

Postać:
proszek

Opakowanie:
1 opakowanie 50, 100, 500g.

Pozwolenie:
0670

Dawkowanie:
Indyk: Proszek stosuje się doustnie po rozpuszczeniu w wodzie jako 0,03% roztwór do picia przez 3 dni. 100 g preparatu rozpuścić w 100 litrach wody do picia. Świeży roztwór podawać ptakom przez 3 dni.
Kura: Proszek stosuje się doustnie po rozpuszczeniu w wodzie jako 0,03% roztwór do picia przez 3 dni. 100 g preparatu rozpuścić w 100 litrach wody do picia. Świeży roztwór podawać ptakom przez 3 dni.

Producent:
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

Podmiot odpowiedzialny:
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X