MASTIJET FORT 8 G *ZAWIESINA *TUBOSTRZ.`

Producent

INTERVET

Skład

Tetracykliny chlorowodorek Neomycyna (w postaci siarczanu) Bacytracyna Prednizolon

Temperatura przechowywania

2-8

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Bydło

Skład:
1 tubostrzykawka (8 g) zawiera:
Tetracykliny chlorowodorek 200 mg
Neomycyna (w postaci siarczanu) 250 mg
Bacytracyna 2000 j.m.
Prednizolon 10 mg

Wskazania lecznicze:
Preparat przeznaczony jest do leczenia klinicznych i podklinicznych zapaleń wymienia u krów w okresie laktacji, wywołanych przez bakterie wrażliwe na tetracyklinę, neomycynę i bacytracynę, między innymi: Staphylococcus aureus, E. coli, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus spp., Klebsiella spp

Przeciwwskazania:
Nie stosować u zwierząt uczulonych na składniki aktywne preparatu.
Nie stosować chusteczek do higieny strzyków w przypadku widocznych i nie zagojonych ran.

Działania niepożądane:
Nie obserwowano.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka
na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres karencji:
Tkanki jadalne – 30 dni
Mleko – 5 dni

Specjalne ostrzeżenia:
Osoby uczulone na tetracykliny, neomycynę, bacytracynę i prednizolon powinny unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.
Należy umyć ręce po zastosowaniu chusteczek do higieny strzyków. Jeżeli podejrzewa się lub występuje nadwrażliwość na alkohol izopropylowy, należy stosować rękawiczki ochronne.
Preparat może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH
Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
Należy zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania bezpośredniego (opakowanie jednorazowego użytku).
Nie używać po upływie daty ważności podanej na etykiecie.

Postać:
Zawiesina dowymieniowa

Opakowanie:
Pudełko tekturowe zawierające 20 tubostrzykawek, 20 chusteczek do higieny strzyków

Pozwolenie:
MZ 387/97

Dawkowanie:
Wszystkie: Zawartość strzykawki należy wprowadzić do chorej ćwiartki wymienia, po uprzednim dokładnym zdojeniu oraz oczyszczeniu i odkażeniu okolicy ujścia strzyku.
Po podaniu preparatu, wymię należy dokładnie rozmasować.
Jeśli jest to konieczne, zabieg należy powtórzyć po 24 godzinach.

ZALECENIA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Przed podaniem, należy dokładnie zdoić wymię. Strzyk i ujście gruczołu mlekowego należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować przy użyciu załączonej chusteczki. Należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia końcówki strzykawki. Odłamać koniec nasadki i wprowadzić ostrożnie 5 mm końcówki strzykawki (B) lub usunąć całą nasadkę (C) i wprowadzić ostrożnie całą końcówkę strzykawki do kanału strzykowego. Podać całą zawartość strzykawki do ćwiartki wymienia. Rozprowadzić produkt przy pomocy delikatnego masażu strzyku i wymienia krowy dotkniętej schorzeniem.

Producent:
Intervet International B.V.

Podmiot odpowiedzialny:
Intervet International B.V.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X