LOXICOM 0,5MG 15ML KOT *ROZTWÓR *FLAKON Produkt dostępny na zamówienie

Producent

SCANVET

Skład

Meloksykam

Data ważności

.

Temperatura przechowywania

<25

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Kot

Skład:
Meloksykam 0,5 mg/ml.

Wskazania lecznicze:
Zmniejszenie stanu zapalnego i bólu w przewlekłych schorzeniach układu kostno-mięśniowego u kotów.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u zwierząt ciężarnych lub w okresie laktacji.
Nie stosować u zwierząt cierpiących na schorzenia przewodu pokarmowego, takie jak podrażnienie i krwawienie, u zwierząt z upośledzoną funkcją wątroby, serca lub nerek, u zwierząt
ze schorzeniami krwotocznymi.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie stosować u kotów poniżej 6 tygodnia życia.

Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach obserwowano działania niepożądane typowe dla NLPZ, takie jak utrata apetytu, wymioty, biegunka, utajona krew w kale, apatia, niewydolność nerek.
Działania te pojawiają się zazwyczaj w pierwszym tygodniu leczenia, w większości przypadków mają charakter przejściowy i zanikają po przerwaniu leczenia. W bardzo rzadkich przypadkach mogą być poważne lub śmiertelne.

Interakcje:
Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki moczopędne, antybiotyki aminoglikozydowe i substancje silnie wiążące białka mogą konkurować o wiązanie z białkami i tym samym prowadzić do działania toksycznego. Loxicom nie może być stosowany w połączeniu z innymi NLPZ lub glikokortykosteroidami.
Należy unikać jednoczesnego podawania leków potencjalnie nefrotoksycznych.

Uprzednie zastosowanie substancji przeciwzapalnych może wywołać dodatkowe lub nasilić działania niepożądane. Z tego powodu przed rozpoczęciem podawania tego produktu powinien być przestrzegany co najmniej 24-godzinny okres bez podawania leków, jednak przy ustalaniu długości tego okresu należy uwzględnić właściwości farmakokinetyczne produktów użytych wcześniej.

Okres karencji:
Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia:
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.
Należy unikać stosowania u zwierząt odwodnionych, z objawami hipowolemii lub z obniżonym ciśnieniem krwi ze względu na potencjalne ryzyko uszkodzenia nerek.
Reakcja na długotrwałą terapię powinna być monitorowana w regularnych odstępach czasu przez lekarza weterynarii.
Loxicom 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla kotów nie powinien być stosowany po wcześniejszym, parenteralnym podaniu meloksykamu lub jakichkolwiek innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), ponieważ nie określono wielkości dawki odpowiedniej dla tego typu leczenia.
Leczenie należy przerwać, jeżeli po 14 dniach brak widocznej poprawy klinicznej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Po przypadkowym spożyciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Postać:
zawiesina doustna

Opakowanie:
1 butelka 5, 15ml.

Dawkowanie:
Kot: W pierwszym dniu leczenia jednorazowo podaje się dawkę początkową 0,1 mg meloksykamu/kg masy ciała. Leczenie należy kontynuować podając doustnie, raz dziennie (w odstępach
24 godzinnych) dawkę podtrzymującą 0,05 mg/meloksykamu/kg masy ciała. Nie należy przekraczać zalecanej dawki produktu. Loxicom 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla kotów należy podawać doustnie po zmieszaniu z pokarmem lub bezpośrednio do jamy ustnej, wykorzystując dołączoną do opakowania strzykawkę odmierzającą.
Strzykawka jest dopasowana do butelki i wyskalowana w kg masy ciała odpowiednio do dawki podtrzymującej. Zatem w pierwszym dniu leczenia będzie wymagane podanie objętości podwójnej dawki podtrzymującej. Efekt kliniczny jest normalnie zauważalny w ciągu 7 dni. Leczenie należy przerwać, jeżeli po 14 dniach brak widocznej poprawy klinicznej.

Producent:
Norbrook Laboratories Limited

Podmiot odpowiedzialny:
Scan Vet Poland Sp. z o.o.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X