LEVAMOL 10% 20 ML *PŁYN *BUTELKA`

Producent

VETOQUINO BIOWET GORZÓW

Skład

LEWAMIZOL

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Roztwór doustny dla kur, indyków, gęsi i gołębi

Gatunki docelowe:
Kura, Gęś, Indyk, Gołąb

Skład:
1 ml produktu zawiera:
chlorowodorek lewamizolu 100 mg

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Levamol 10% to płynny środek przeciwrobaczy przeznaczony do zwalczania inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych i płucnych u drobiu grzebiącego i wodnego rozpuszczany w wodzie lub mieszany
z wilgotną karmą. Lek wykazuje szerokie spektrum działania oraz wysoką (ponad 90%) skuteczność. Substancja czynna, chlorowodorek lewamizolu (pochodna imidazolu), poprzez działanie muskarynowe i nikotynowe, wywołuje porażenie układu mięśniowego nicieni, czego następstwem jest eliminacja pasożytów. Produkty przemiany lewamizolu wydalane są z moczem, kałem w ciągu 24 godzin.

Wskazania lecznicze:
Zwalczanie inwazji powodowanych przez nicienie występujące w tchawicy oraz jelitach: Ascaridia sp., Heterakis sp, Capillaria sp., Amidostomum sp. Levamol 10% jest podawany z wodą do picia
u kur, indyków, gęsi i gołębi.

Przeciwwskazania:
Nie stosować preparatu na 14 dni przed, w trakcie lub 14 dni po podaniu innych leków przeciwpasożytniczych, a w szczególności innych preparatów o działaniu cholinergicznym.
Nie stosować w okresach narażenia na czynniki stresowe.
Ostrożnie stosować u zwierząt z niewydolnością wątroby, nerek i w przypadku silnego osłabienia.

Działania niepożądane:
W trakcie podawania produktu mogą wystąpić objawy tj. rozszerzenie źrenicy, skurcz mięśni gładkich oskrzeli, nasilenie perystaltyki, bradykardia.

Okres karencji:
Kura, indyk, gęś
Tkanki jadalne – 21 dni.
Nie stosować u ptaków w okresie nieśności lub na 4 tygodnie przed jego rozpoczęciem
Nie stosować u gołębi konsumpcyjnych.

Specjalne ostrzeżenia:
Nie stosować preparatu na 14 dni przed, w trakcie lub po podaniu innych leków przeciwpasożytniczych, a w szczególności innych preparatów o działaniu cholinergicznym.
Nie stosować w okresach narażenia na czynniki stresowe.
Ostrożnie stosować u zwierząt z niewydolnością wątroby, nerek i w przypadku silnego osłabienia.
Do gatunków wrażliwych na toksyczne działanie lewamizolu zalicza się w szczególności konie, psy, ptaki ozdobne.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas podawania produktu.
Podczas podawania produktu należy używać osobistej odzieży ochronnej.
Osoby o znanej nadwrażliwości powinny unikać kontaktu z produktem. W produkcie znajduje się jako substancja pomocnicza sodu pirosiarczan, który może powodować reakcje alergiczne u ludzi szczególnie chorych na astmę, u których może powodować napady duszności.
Po przypadkowym rozlaniu produktu na skórę należy niezwłocznie miejsce kontaktu spłukać obficie wodą.
Po każdorazowym podaniu preparatu należy umyć ręce.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać. Chronić przed światłem.

Okres trwałości:
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
30 dni po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.
Produkt należy zużyć bezpośrednio po rozpuszczeniu w wodzie.

Postać:
roztwór

Opakowanie:
1 butelka 20, 500ml.

Pozwolenie:
0530/98

Dawkowanie:
Wszystkie: Dawka lecznicza lewamizolu to 20-30 mg/kg m.c.
Dawka praktyczna produktu to 0,2-0,3 ml /1 kg m.c..
Podawać jednorazowo w wodzie do picia.
W przypadku intensywnej inwazji mieszanej (zwłaszcza syngamozy u indyków) preparat można podawać przez 3 kolejne dni.
U gołębi 5 ml preparatu rozpuszcza się w 1250 ml wody i podaje przez kolejne 3 do 5 dni.
Podczas leczenia ptaki powinny mieć dostęp jedynie do wody zawierającej produkt leczniczy.
Podczas leczenia należy zapewnić wszystkim ptakom równy dostęp do wody zawierającej produkt leczniczy.

Producent:
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny:
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

bestseller
bestseller
bestseller
X