KETOFEN INJ 100 ML *ROZTWÓR *FLAKON

Producent

MERIAL

Skład

KETOPROFEN

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła i świń

Gatunki docelowe:
Koń, Bydło, Świnia

Skład:
Ketoprofenum 100 mg/ml.

Wskazania lecznicze:
Bydło: jako środek działający przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, zwłaszcza w przebiegu następujących chorób: chorób układu mięśniowo-szkieletowego, chorób układu oddechowego, obrzęku wymienia, morzysk, zapalenia wymienia. Konie: jako środek przeciwbólowy i w leczeniu stanów zapalnych układu kostno-stawowego oraz mięśniowo-szkieletowego oraz
w objawowym leczeniu morzysk (tzw. „kolek jelitowych”). Świnie: jako środek przeciwzapalny, przeciwbólowy i przeciwgorączkowy w leczeniu chorób układu oddechowego i syndromu MMA
u loch.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek, owrzodzeń błony śluzowej żołądka i jelit oraz w połączeniu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, a także ze steroidowymi lekami przeciwzapalnymi, diuretykami lub z antykoagulantami Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na ketoprofen, lub substancję pomocniczą. Nie powinien być podawany koniom 15 dni przed zawodami sportowymi.

Działania niepożądane:
Ponieważ mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn, leki tej klasy mogą indukować u wrażliwych zwierząt zaburzenia żołądkowo- jelitowe o różnym nasileniu (w tym owrzodzenia). W wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić objawy nadwrażliwości lub przemijające reakcje miejscowe (rumień, obrzęk).

Okres karencji:
Tkanki jadalne: bydło – 4 dni, świnie – 4 dni. Nie stosować u koni, których tkanki są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Mleko: bydło – zero dni.

Specjalne ostrzeżenia:
Ponieważ brak badań nad skutkami użycia Ketofenu u źrebiąt w wieku poniżej 15 dni – nie zaleca się podawania tego leku źrebiętom do 15 dnia życia.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB PODAJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY ZWIERZĘTOM

W razie przypadkowego kontaktu Ketofenu ze skórą i oczami – niezwłocznie spłukać dokładnie wodą. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Postać:
roztwór inj.

Opakowanie:
1 butelka 10, 50, 100ml; 10 butelek 10ml.

Pozwolenie:
1260

Dawkowanie:
Kaczka: Podawać dożylnie (lub głęboko domięśniowo – w mięśnie szyi) w następujących dawkach: • Leczenie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych: 2,2 mg/kg m.c. tj. 1 ml/45 kg m.c. dziennie przez
3 do 5 kolejnych dni, • Morzyska: 2,2 mg/kg m.c. t.j. 1 ml/45 kg m.c. – zazwyczaj wystarcza jednorazowe podanie leku.
Bydło: Dożylnie lub głęboko domięśniowo w dawce 3 mg/kg mc., tj. 3 ml/100 kg m.c. dziennie przez 1 do 3 kolejnych dni.
Świnia: Podawać domięśniowo w jednorazowej dawce 3 mg/kg m.c. tj. 3 ml/100 kg m.c.

Producent:
Merial S.A.S.

Podmiot odpowiedzialny:
Merial S.A.S.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X