KARSIVAN 50MG 2X30 TABL. *TABLETKA *KARTONIK`

Producent

INTERVET

Skład

PROPETNOFILINA

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Tableki dla psów

Gatunki docelowe:
Pies

Skład:
1 tabletka zawiera: Propentofilina 50 mg

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Z uwagi na brak odpowiednich badań nie stosować u suk ciężarnych oraz u zwierząt hodowlanych. Nie stosowć też u zwierząt z niewydolnością układu krążenia. W rzadkich przypadkach mogą pojawić się rekcje alergiczne (skórne – np. pokrzywka). Należy wówczas przerwać podawanie leku.

Wskazania lecznicze:
Poprawa krążenia krwi w naczyniach włosowatych obwodowych i mózgowych. Preparat przeznaczony jest do zapobiegania i ograniczania zmian patologicznych związanych z procesem starzenia się i spowodowanych zaburzeniami w krążeniu krwi u psów. Zaleca się podawać Karsivan w następujących przypadkach: apatia, trudności we wstawaniu i chodzeniu, sztywny chód, utrata apetytu, wyniszczenie organizmu, wypadanie i matowienie sierści, zapobieganie postępującemu pogorszeniu słuchu i wzroku

Przeciwwskazania:
Z uwagi na brak odpowiednich badań nie stosować u suk ciężarnych oraz u zwierząt hodowlanych. Nie stosować też u zwierząt z niewydolnością układu krążenia. W rzadkich przypadkach mogą pojawić się rekcje alergiczne (skórne – np. pokrzywka). Należy wówczas przerwać podawanie leku.

Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje uczuleniowe (pokrzywka), należy wówczas zaprzestać podawania leku. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Postać:
tabletki

Opakowanie:
2 blistry 30 tabletek.

Pozwolenie:
0302/96

Dawkowanie:
Pies: Dawka pojedyncza: 3 mg/kg m.c. O ile lekarz nie przepisze inaczej, podawać 2 razy dziennie:

rano          wieczorem       dziennie
2 – 4 kg              0,25               0,25              0,50
5 – 8 kg              0,50               0,50              1,00
9 – 15 kg            1,00               1,00              2,00
16 – 25 kg            1,50               1,50              3,00
26 – 33 kg            2,00               2,00              4,00
34 – 50 kg            3,00               3,00              6,00

Cięższym psom dawkę można zwiększyć do 5 mg substancji na kg m.c. dziennie, w razie stwierdzenia obniżonej skuteczności. W przypadku wyraźnie upośledzonej czynności nerek zaleca się zmniejszenie dawki. Tabletki powlekane można podawać bezpośrednio doustnie lub w kęsie karmy, względnie po rozdrobnieniu zmieszać z karmą i podać do spożycia. Karsivan należy podawać codziennie. Badania tolerancji przedłużonej wykazały, że podawanie codziennie, przez okres 12 miesięcy dawki 5 – 6-krotnie przewyższającej zalecaną dobową dawkę terapeutyczną, nie wykazywało żadnych objawów ubocznych. Nie są znane przeciwwskazania do stosowania codziennego Karsivanu w dawce leczniczej przez okres nieograniczony. Uwaga: Karsivan można stosować w skojarzeniu z takimi lekami nasercowymi jak glikozydy nasercowe (np. metylodigoksyna).

Producent:
Intervet GesmbH

Podmiot odpowiedzialny:
Intervet International B.V.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X