IWERMEKTYNA 1% 100ML INJ. *ROZTWÓR *FLAKON Produkt dostępny na zamówienie

Producent

VETOS FARMA

Skład

iwermektyna

Temperatura przechowywania

<25

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Bydło, Owca, Świnia

Skład:
1ml roztworu zawiera – iwermektyna 10mg.

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Iwermektyna jest mieszaniną dwóch uwodorowanych pochodnych awermektyny B1 otrzymywanej jako produkt fermentacji prowadzonej przez Streptomyces avermitilis. Służy do zwalczania dojrzałych i larwalnych form pasożytniczych nicieni oraz ektopasożytów należących do typu stawonogów odżywiających się krwią gospodarza. Mechanizm działania iwermektyny związany jest
z GABA-ergiczną regulacją przewodzenia impulsów nerwowych i polega on na ułatwieniu wejścia jonów Cl- do wnętrza komórek pasożyta. W następstwie nieodwracalnej zmiany potencjału błonowego dochodzi do porażenia mięśniówki pasożytów i ich obumierania. Okres półtrwania leku we krwi po podaniu podskórnym wynosi u bydła 2,8 doby, u owcy – 2,7 doby, a u świni 1,7 doby. Lek i jego metabolidy znajdują się głównie w wątrobie i tłuszczu, gdzie utrzymuje się przez ok. 3 tygodnie. Wydalają się z żółcią w 98%.

Wskazania lecznicze:
Zwalczanie chorób inwazyjnych powodowanych przez nicienie i ektopasożyty u bydła, świń i owiec. Bydło (bydło mięsne i krowy zasuszone): nicienie żołądkowo-jelitowe: Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia pectinata, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum (dojrzałe i L4), Ostertagia ostertagi (dojrzałe i L4 oraz larwy hypobiotyczne), Ostertagia lyrata, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger, Strongyloides papillosus (dojrzałe); nicienie płucne: Dictyocaulus viviparus (dojrzałe i L4); inne nicienie: Thelazia sp. (dojrzałe). Gzy: Hypoderma bovis (stadia larwalne) oraz Hypoderma lineatum (stadia larwalne); wszy ssące z gatunków (postacie dojrzałe, larwy, nimfy): Haematopinus eurystemus, Linognathus vituli i Solenopotes capillatus; świerzbowce: Sarcoptes scabiei var. bovis, Psoroptes bovis. Owce: nicienie żołądkowo-jelitowe: Haemonchus contortus (dojrzałe i L4), Chabertia ovina (dojrzałe i L4), Trichuris ovis (dojrzałe), oraz z rodzaju Cooperia curticei (dojrzałe i L4), Ostertagia cirumscripta, Ostertagia trifurcata (dojrzałe i L4), Trichostrongylus axei, T. vitrinus (dojrzałe), T. columbiformis (dojrzałe i L4), Nematodirus filicolis (dojrzałe i L4). Inwazje larw gza nosowego Oestrus ovis, świerzbowców Psoroptes ovis. Świnie: inwazja wszy Haematopinus suis, świerzbowca Sarcoptes scabie var. suis. Inwazje nicieni Ascaris suum (dojrzałe i L4), Hyostrongylus rubidu (dojrzałe i L4), Oesophagostomum sp. (dojrzałe i L4), Trichuris suis (dojrzałe), Strongyloides ransomi (dojrzałe), Metastrongylus sp. (dojrzałe). Iwermektyna 1% iniekcja podana w zalecanej dawce zapobiega ponownej inwazji Haemonchus placei, Cooperia sp. i Trichostrongylus axei przez 14 dni od podania leku, Ostertagia ostertagi i Oesophagostomum radiatum przez 21 dni od podania leku, a inwazji Dictyocaulus viviparus przez 28 dni od podania leku. Produkt podany maciorze na 7-14 dni przed porodem zapobiega poprzez mleko inwazji Strongyloides ransomi u prosiąt.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u innych gatunków zwierząt, szczególnie u psów, u których może spowodować śmierć. Nie podawać dożylnie lub domięśniowo. Nie stosować u krów i owiec produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u krów mlecznych poza okresem laktacji, w tym u ciężarnych jałówek, co najmniej 60 dni przed wycieleniem.

Działania niepożądane:
Po podaniu podskórnym leku sporadycznie stwierdzono u zwierząt wystąpienie przemijającego obrzęku w miejscu iniekcji. Po podaniu podskórnym leku sporadycznie obserwowano u owiec wystąpienie reakcji bólowej spowodowanej działaniem preparatu. Wszystkie te reakcje ustępowały samoistnie. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Interakcje:
Nie są znane.

Okres karencji:
Tkanki jadalne: bydło – 35 dni; owce – 42 dni; świnie 28 dni. Nie stosować u krów i owiec produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u krów mlecznych poza okresem laktacji, w tym u ciężarnych jałówek, co najmniej 60 dni przed wycieleniem.

Okres trwałości:
2 lata.

Postać:
roztwór inj.

Opakowanie:
1 butelka 50, 100ml.

Pozwolenie:
0647

Dawkowanie:
Wszystkie: Podawać wyłącznie drogą podskórną. Produkt stosuje się w formie iniekcji podskórnych w następujących dawkach: bydło, owce – 0,2mg iwermektyny/ kg mc., świnie – 0,3mg iwermektyny/ kg mc. Stosowanie: bydło, owce – 1ml preparatu na 50kg mc. w iniekcji podskórnej najlepiej w fałd skórny za łopatką; świnie – 1ml preparatu na 33kg mc. w iniekcji podskórnej
w okolicy szyi. Leczenie zwierząt chorych na gzawicę: w przypadku gzawicy bydła i owiec zaleca się ze względu na wędrówkę larw stosowanie preparatu w okresie zimy. W przypadku inwazji Psoroptes ovis produkt należy podawać wszystkim zwierzętom w stadzie. Nie dopuszczać do kontaktu zwierząt leczonych z nie leczonymi przez 7 dni. W przypadku inwazji świerzbowcami z rodzaju Psoroptes jedna iniekcja produktu może spowodować tylko poprawę kliniczną, ale nie doprowadzi do eliminacji pasożytów.

Producent:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy “Vetos-Farma” Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy “Vetos-Farma” Sp. z o.o.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

promocja
promocja
bestseller
X