IVERMINA 1% INJ.100ML *PŁYN *FLAKON

Producent

BIOWET DRWALEW

Skład

Iwermektyna

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła i  świń

Gatunki docelowe:
Świnia, Bydło

Skład:
Iwermektyna 10 mg / 1 ml

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Substancją czynną preparatu jest iwermektyna, należąca do klasy makrocyklicznych laktonów z grupy endectocydów, otrzymywana z produktów fermentacji bytującego w glebie promieniowca Streptomyces avermitilis. Związki należące do tej klasy łączą się selektywnie z receptorami jonów chlorkowych w kanałach glutaminowych komórek nerwowych i mięśniowych bezkręgowców. Mechanizm działania iwermektyny polega na nasileniu uwalniania neurotransmitera GABA i jego wiązania się z receptorami postsynaptycznymi. Prowadzi to do hiperpolaryzacji komórek nerwowych i mięśniowych, a w efekcie do porażenia i śmierci pasożyta.

Wskazania lecznicze:
Preparat przeznaczony jest do zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych świń i bydła. Stosowany jest do zwalczania następujących pasożytów:

Świnie:
a) nicienie żołądkowo- jelitowe:
– Ascaris suum (dojrzałe i L4),
– Hyostrongylus rubidus (dojrzałe i L4),
– Strongyloides ransomi (tylko dojrzałe)*
– Oesopagostomum spp. (dojrzałe i L4);
– nicienie płucne:
– Metastrongylus spp. (dojrzałe);
b) wszy:
– Heamatopinus suis;
c) pajęczaki:
– Sarcoptes scabieis var. suis.
*Preparat podawany maciorze 7- 14 dni przed wyproszeniem zapobiega inwazji przez mleko Strongyloides ransomi u prosiąt.

Bydło:
a) nicienie żołądkowo- jelitowe:
– Ostertagia ostertagi (dojrzałe i L4, włącznie z uśpionymi),
– Ostertagia lyrata (dojrzałe i L4),
– Coperia oncophora (dojrzałe i L4),
– Coperia pectinata (dojrzałe i L4),
– Coperia punctata (dojrzałe i L4),
– Haemonchus placei (dojrzałe i L4),
– Trichostrongylus axei (dojrzałe i L4),
– Trichostrongylus colubriformis (dojrzałe i L4),
– Bunostomum phlebotum (dojrzałe i L4),
– Oesophagostromum radiatum (dojrzałe i L4),
– Strongyloides papillosus (dojrzałe),
– Nematodirus helvetianus (dojrzałe),
– Nematodirus spathiger (dojrzałe),
– Trichuris spp. (dojrzałe);
b) nicienie płucne:
– Dictyocaulus viviparus (dojrzałe i L4);
c) nicienie oczne:
– Thelazia spp (dojrzałe).;
– giez bydlęcy (stadia pasożytnicze): Hypodermia bovis i H. lineatum;
d) roztocza pasożytnicze: Psoroptes. bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis;
e) wszy: Linognatus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus;
Produkt może być także pomocny w zwalczaniu wszołów: Damalina bovis i świerzbu pęcinowego: Chorioptes bovis, ale ich eliminacja może nie być całkowita.

Przeciwwskazania:
Nie podawać domięśniowo ani dożylnie.
Nie podawać u innych gatunków zwierząt, szczególnie u psów, u których może spowodować śmierć.
Nie stosować u krów produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Nie stosować u krów mlecznych poza okresem laktacji, w tym ciężarnych jałówek, co najmniej 60 dni przed wycieleniem.

Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach może występować przejściowy obrzęk w miejscu iniekcji. Reakcje te ustępują samoistnie.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka
na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Interakcje:
Nie stwierdzono.

Okres karencji:
Tkanki jadalne:
Bydło – 49 dni
Świnie – 28 dni
Nie stosować u krów produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Nie stosować u krów mlecznych poza okresem laktacji, w tym ciężarnych jałówek, co najmniej 60 dni przed wycieleniem.

Specjalne ostrzeżenia:
Należy unikać wymienionych poniżej praktyk, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju oporności i w konsekwencji prowadzić do braku skuteczności terapii:
– zbyt częstego i powtarzanego stosowania środków przeciwpasożytniczych należących do tej samej klasy przez długi okres czasu
– podawania zbyt małych dawek, wynikające z niedoszacowania masy ciała, niewłaściwego sposobu podawania produktu lub braku urządzeń dozujących umożliwiających podanie odpowiedniej dawki.
Przypadki kliniczne, w których występuje podejrzenie o wystąpieniu oporności na lek, należy zbadać stosując odpowiednie testy (np. Faecal Egg Mount Reduction Test). W przypadku, gdy wynik testu/ów wskazuje na duże prawdopodobieństwo istnienia oporności na lek, należy zastosować lek należący do innej klasy farmakologicznej i posiadający inny mechanizm działania.
Przy podawaniu leku zachować odpowiednie środki ostrożności: nie jeść, nie pić, nie palić i umyć ręce po zakończeniu zabiegów. Zachować ostrożność, aby uniknąć samoiniekcji. W miejscu samoiniekcji produkt może wywołać miejscowe podrażnienie i/lub reakcje bólowe.
Preparat może być stosowany u krów w okresie ciąży i laktacji pod warunkiem, że mleko pochodzące od tych samic nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Preparat może być stosowany u świń w okresie ciąży.
Przy zastosowaniu u świń dawek 100 – krotnie wyższych (30 mg/ kg m.c.) od dawek leczniczych (0,3 mg/ kg m.c.) obserwowano u zwierząt, w ciągu 24 godzin po podaniu preparatu, rozszerzenie źrenic, występowanie drgawek, zaburzenia oddychania i pozycję leżącą zwierzęcia.
U bydła po zastosowaniu dawki 4 mg/kg m.c. – 20 krotnie wyższej od dawki leczniczej obserwowano objawy niezborności ruchowej oraz stanu depresji.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temp. poniżej 25°C.
Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres trwałości:
3 lata od daty produkcji. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 28 dni.

Postać:
roztwór inj.

Opakowanie:
1 butelka 50, 100ml.

Pozwolenie:
1099

Dawkowanie:
Bydło: Preparat przeznaczony jest do wstrzykiwań podskórnych.
Bydło: 1 ml / 50 kg m.c. (0,2 mg iwermektyny / kg m.c.).
Zachowując warunki aseptyczne należy podawać wstrzykując pod odciągnięty fałd skóry przed lub za łopatką.
W celu zagwarantowania podania właściwej dawki leku, należy jak najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia oraz zastosować urządzenie dozujące zapewniające podanie dawki leku
z odpowiednią dokładnością.
Świnia: Preparat przeznaczony jest do wstrzykiwań podskórnych.
Świnie: 1 ml / 33 kg m.c. (0,3 mg iwermektyny / kg m.c.).
Zachowując warunki aseptyczne należy podawać wstrzykując pod skórę w okolicy szyi.
W celu zagwarantowania podania właściwej dawki leku, należy jak najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia oraz zastosować urządzenie dozujące zapewniające podanie dawki leku
z odpowiednią dokładnością.
Producent:
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

Podmiot odpowiedzialny: Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.
Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

promocja
promocja
bestseller
X