INTRAVIT B 12 100 ML *ROZTWÓR *FLAKON Produkt dostępny na zamówienie

Producent

SCANVET

Skład

Cyjanokobalamina

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Roztwór do wstrzykiwań

Gatunki docelowe:
Bydło, Kot, Koza, Koń, Pies, Świnia

Skład:
1 ml zawiera:
Cyjanokobalamina (witamina B12)     500 mcg

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Substancją czynna w preparacie Intravit B12 jest witamina B12. Witamina B12, czyli kobalamina, należy do krynoidów, związków zawierających układ 4 pierścieni pirolowych z centralnie położonym kobaltem, połączonym z nimi wiązaniami koordynacyjnymi. Klasyfikuje się ją w grupie witamin rozpuszczalnych w wodzie. Występuje głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego (wątrobie, mięsie , jajach, mleku, rybach), a zatem u zwierząt mięsożernych lub wszystkożernych do organizmu dostaje się z pokarmem. Zwierzęta roślinożerne natomiast zaopatrywane są
w witaminę B12 przez mikroflorę przewodu pokarmowego, która syntetyzuje kobalaminę. Stan mikroflory oraz obecność w pokarmie składników niezbędnych do syntezy witaminy (kobalt) decyduje o zaopatrzeniu zwierząt roślinożernych w B12.
Kobalamina występuje w organizmie w wielu postaciach chemicznych pełniąc funkcję koenzymów w reakcjach redukcji rybonukleotydów do dezoksyrybonukleotydów, przemianie metylomalonylo-CoA oraz w transporcie grup metylowych. Witamina B12 jest magazynowana w organizmie w wątrobie w ilości około 10 mg (u dużych zwierząt). W przypadku spożywania nadmiaru witaminy B12 (przy pełnych magazynach wątrobowych) jest ona wydalana z moczem w postaci niezmienionej. Przy przedłużającym się okresie braku dostawy B12 z pożywieniem, zaburzeń we wchłanianiu lub zwiększonego wykorzystania przez organizm, szybko wyczerpują się jej zapasy. Ponieważ witaminy rozpuszczalne w wodzie uczestniczą w wielu, wzajemnie zależnych przemianach metabolicznych, w praktyce na podstawie objawów klinicznych jest bardzo trudno rozstrzygać z niedoborem jakiej witaminy mamy do czynienia. Niedobory witaminy B12 u zwierząt dają pierwotne objawy powstające głównie w wyniku zaburzeń w syntezie kwasów nukleinowych i porfiryn, w przemianie kwasu propionowego w glukozę oraz w metabolizmie lipidów, białek i błon komórkowych. Zaburzenia w syntezie kwasów nukleinowych i porfiryn prowadzą do anemii makrocytarnej, zwiększenia krwinek białych o wielopłatowym jądrze oraz powiększenia  u limfocytów
z leukopenią. Zaburzenie syntezy kwasów nukleinowych odbija się wyraźnie na zmniejszeniu lub zaniku proliferacji komórek nabłonka przewodu pokarmowego, które prowadzą do występujących na przemian biegunek i zaparć. Niezwykle istotny jest udział witaminy B12 w przemianach kwasu propionowego u przeżuwaczy. Należy tu przypomnieć, iż kwas propionowy tworzony jest
w przedżołądkach, a po wchłonięciu do krwi jest głównym źródłem glukozy. Zaburzenie przemiany kwasu propionowego w glukozę objawia się spadkiem mleczności, spadkiem przyrostów masy ciała, wychudzeniem. U bydła stan taki może pojawić się w wyniku zaburzeń mikroflory przedżołądków (zmiana diety, stosowanie antybiotyków jonoforowych) i jednocześnie wysokiej produkcji. Przy dłużej utrzymującym się niedoborze witaminy B12 zaburzenie metabolizmu lipidów i białek odbija się na funkcjonowaniu układu nerwowego. Pojawiają się zmiany degeneracyjne w rdzeniu kręgowym, zmiany zapalne nerwów, którym towarzyszą objawy neurologiczne. Dodatkowo uważa się , iż kobalamina pełni funkcje ochronne względem wątroby, pobudza wydzielanie trzustkowe
i przysadkowe.

Wskazania lecznicze:
Stosować w celu zwalczania niedoboru witaminy B12 (niedokrwistość, leukopenia, zatrzymanie wzrostu, charłactwo, zapalenie nerwów, uszkodzenia skóry). Polecany także do zwalczania zaburzeń funkcjonalnych wątroby (np. w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby).

Przeciwwskazania:
Nieznane

Działania niepożądane:
W miejscu iniekcji mogą pojawić się, krótko utrzymujące się odczyny alergiczne.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka
na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres karencji:
Pies, kot – nie dotyczy
Bydło, koń, owca, koza, świnia- zero dni

Specjalne ostrzeżenia:
W miejscu iniekcji mogą pojawić się, krótko utrzymujące się odczyny alergiczne.
W przypadku przedostania się leku do oka lub na powierzchnię skóry – przemyć dużą ilością wody.
Witamina B12 nie wywiera działania toksycznego nawet przy stosowaniu w wysokich dawkach przez długi okres czasu. Przy podawaniu myszom jednorazowej dawki 1600 mg/kg m.c.
nie zaobserwowano wystąpienia żadnych efektów ubocznych. Dawki przewyższające 1000-krotnie zapotrzebowanie pokarmowe na tą witaminę są bezpieczne dla większości gatunków zwierząt.

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego  odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Docelowe gatunki zwierząt: bydło, koń, świnia, owca, koza, pies, kot

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić przed  światłem.
Nie używać po upływie terminu ważności zamieszczonym na etykiecie.

Okres trwałości:
Okres trwałości produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży- 2 lata
Okres trwałości produktu leczniczego po pierwszym otwarciu opakowania- 28 dni

Postać:
roztwór inj.

Opakowanie:
1 butelka 100ml.

Pozwolenie:
0037

Dawkowanie:
Wszystkie: Wstrzykiwać domięśniowo lub podskórnie, 1 lub 2 razy w tygodniu, w dawce:
Konie, bydło                           2   –  5    ml
Cielęta, źrebięta                     1   –  3    ml
Świnie, owce, kozy                 0,5 – 1,5 ml
Psy i koty                              0,5 – 1    ml

Producent:
Norbrook Laboratories Limited

Podmiot odpowiedzialny:
Scan Vet Poland Sp. z o.o.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X