INSOL DERMATOPHYTON 2 ML *PŁYN *AMPUŁKA Produkt dostępny na zamówienie

Producent

BOEHRINGER

Skład

Trichophyton verrucosum szczep 410 (jeleń) Trichophyton mentagrophytes szczep 1032 (koń) Trichophyton sarkisovii szczep 551 (wielbłąd) Trichophyton equinum szczep 381 (koń) Microsporum canis szczep 1393 (kot) Microsporum canis var. distoratum szczep 120 (czarna pantera) Microsporum canis var. obesum szczep 1311 (tygrys) Microsporum gypseum szczep 59 (koń)

Temperatura przechowywania

2-8

Opis produktu

Zawiesina do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów

Gatunki docelowe:
Koń, Pies, Kot

Skład:
Skład: 1 ml szczepionki zawiera inaktywowane szczepy:
Trichophyton verrucosum szczep 410 (jeleń)
Trichophyton mentagrophytes szczep 1032 (koń)
Trichophyton sarkisovii szczep 551 (wielbłąd)
Trichophyton equinum szczep 381 (koń)
Microsporum canis szczep 1393 (kot)
Microsporum canis var. distoratum szczep 120 (czarna pantera)
Microsporum canis var. obesum szczep 1311 (tygrys)
Microsporum gypseum szczep 59 (koń)
w ilości minimum: 6,25 x 106 mikrokonidiów każdego szczepu.

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Szczepionka do uodparniania i leczenia klinicznej formy grzybicy skóry dla koni, psów, kotów, królików i świnek morskich.
ATC vet: QI 05 A, QI 06 A, QI 07 A, QI 08 A, QI 11 C

Insol Dermatophyton jest inaktywowaną chemicznie szczepionką zawierającą szczepy grzybów z rodzaju Trichophyton spp., i Microsporum spp. izolowane od różnych zwierząt.
Spektrum to obejmuje praktycznie wszystkie szczepy grzybów wywołujących dermatomykozy u koni, psów, kotów, królików i świnek morskich.
Szczepionka po dwukrotnym podaniu wywołuje aktywną odporność immunologiczną typu komórkowego przeciwko naturalnemu zakażeniu dermatofitami trwającą około jednego roku.
W zależności od stanu zwierząt, zastosowanie szczepienia zapobiega wystąpieniu dermatomykoz wywołanych ww. grzybami (profilaktyka) lub powoduje wyleczenie zwierząt zakażonych,
u których stwierdzono objawy kliniczne dermatomykozy (terapia).
Skuteczność szczepionki została potwierdzona badaniami klinicznymi u koni, psów, kotów, królików i świnek morskich.

Wskazania lecznicze:
Uodparnianie koni, psów, kotów, królików i świnek morskich przeciwko klinicznej formie grzybicy skóry wywoływanej przez grzyby z rodzaju Trichophyton spp., i Microsporum spp.
(T.verrucosum, T.mentagrophytes, T.sarkisovii, T.equinum, M.canis, M.gypseum).
Leczenie klinicznej formy grzybicy skóry u koni, psów, kotów, królików i świnek morskich wywołanej przez grzyby z rodzaju Trichophyton spp.,i Microsporum spp.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u koni będących w stanie stresu lub zwiększonego wysiłku fizycznego (okres wyścigów, zawodów, aukcje, wzmożony trening) lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować
u zwierząt wykazujących objawy schorzeń z podwyższoną temperaturą ciała oraz u zwierząt, którym podaje się preparaty sterydowe lub inne preparaty o działaniu immunosupresyjnym.

Nie stosować u zwierząt młodych:
Konie: poniżej 5 miesięcy życia
Psy: poniżej 6 tygodni życia
Koty: poniżej 1 miesiąca życia
Króliki: poniżej 6 tygodni życia
Świnki morskie: u zwierząt o masie ciała poniżej 150 gramów.

Ostrzeżenia:
U koni, u których grzybica skóry znajduje się w stadium inkubacji w momencie pierwszego szczepienia, może dojść do rozwinięcia się choroby. Zmiany chorobowe zanikają jednak samoistnie
w ciągu 2 – 4 tygodni po drugim szczepieniu (po 14 dniach od pierwszego szczepienia).
W hodowlach rasowych kotów, u których stwierdzono silną grzybicę skóry, obserwowano niekiedy zmniejszenie skuteczności szczepień i wzmożoną tendencje do nawrotów klinicznej formy grzybicy skóry.

Interakcje:
Brak odpowiednich danych o możliwym wpływie innych szczepień na odpowiedź immunologiczną przeciwko grzybom.
Z tego względu nie zaleca się podawania innych szczepionek w okresie między szczepieniami preparatem Insol.
Dermatophyton oraz w ciągu 14 dni przed i po zastosowaniu szczepionki Insol Dermatophyton.

Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach obserwuje się przejściowy obrzęk w miejscu iniekcji (głównie u koni) dochodzący do wielkości jaja kurzego, zanikający samoistnie po 3-5 dniach. Niekiedy
obserwowano rozlany i bolesny obrzęk w miejscu podania, dochodzący do wielkości dłoni, któremu mogą towarzyszyć objawy ogólne takie jak: podwyższona temperatura ciała, apatia, brak apetytu. Objawy te zanikają po 8-10 dniach. W takich przypadkach zaleca się prowadzić leczenie objawowe unikając jednak miejscowego stosowania środków o działaniu drażniącym.

Okres karencji:
Trwałość:
Szczepionka przechowywana w oryginalnym opakowaniu w temp. od +2°C do +8°C zachowuje trwałość 36 miesięcy. Po pierwszym otwarciu opakowania szczepionkę można przechowywać
w temperaturze +2°C do +8°C przez okres 14 dni.
Przy pobieraniu szczepionki należy zachować zasady aseptyki.
Chronić przed dostępem dzieci

Karencja: konie, króliki – tkanki jadalne: 3 dni.

Postać:
zawiesina inj.

Opakowanie:
1, 5 butelek 2, 5ml.

Pozwolenie:
1405

Dawkowanie:
Pies: 0,3 ml i.m. / psa do 10 kg m.c.
0,5 ml i.m. / psa 10-40 kg m.c.
1,0 ml i.m. / psa powyżej 40 kg m.c.
Kot: 0,5 ml i.m. / kota do 1 kg m.c.
1,0 ml i.m. / kota powyżej 1 kg m.c.
Koń: 0,3 ml i.m. / konia do 400 kg m.c.
0,5 ml i.m. / konia 400-600 kg m.c.
0,7 ml i.m. / konia powyżej 600 kg m.c.
Świnka morska: 0,1 ml i.m. / 100 g m.c. zwierzęcia
Królik: 0,5 ml i.m. / królika do 3 kg m.c.
1,0 ml i.m. / kota powyżej 3 kg m.c.

Producent:
Serumwerk Memsen

Podmiot odpowiedzialny:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X