INMODULEN 50 ML *ROZTWÓR *FLAKON Produkt dostępny na zamówienie

Producent

CALIER

Skład

Immunomodulator

Temperatura przechowywania

2-8

Opis produktu

Zawiesina do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

Gatunki docelowe:
Bydło, Owca, Świnia

Skład:
Immunomodulator (0,02 mg + 0,25 mg) /ml

Wskazania lecznicze:
Świnie: wzmocnienie mechanizmów obronnych organizmu na czynniki zakaźne.

Cielęta: zmniejszenie objawów klinicznych w przypadkach syndromu oddechowego bydła (BRD). Owce i krowy (w okresie laktacji): ograniczenie ilości i intensywności występowania mastitis.

Przeciwwskazania:
Nie podawać jednocześnie z produktami immunosupresyjnymi.

Działania niepożądane:
Może pojawić się przemijająca bolesność i przejściowy wzrost temperatury ciała.

Interakcje:
Nie podawać jednocześnie z produktami immunosupresyjnymi.

Okres karencji:
Bydło, owce: tkanki jadalne i mleko: zero dni.

Świnic: tkanki jadalne: zero dni.

Specjalne ostrzeżenia:
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Chronić przed światłem.

Okres trwałości:
Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

Postać:
zawiesina inj.

Opakowanie:
1 butelka 20, 50, 100ml.

Pozwolenie:
1354

Dawkowanie:
Bydło: Cielęta (syndrom oddechowy bydła): 0,5 – 1 ml/10 kg m.c. domięśniowo, jednocześnie z prowadzonym leczenia konwencjonalnym. Podanie można powtórzyć po 48 godzinach.

Krowy (w okresie laktacji): 0,5 – 1,0 ml/10 kg m.c. dwukrotnie. Pierwsze podanie należy wykonać w okresie do 24 godzin po porodzie. Podanie powtórne wykonać w odstępie 20 dni. W przypadku podwyższonego ryzyka wystąpienia mastitis podawanie produktu można powtarzać w odstępach 30-dniowych.
Świnia: 0,5 – 1 ml/10 kg m.c. domięśniowo. Podanie można powtórzyć po 48

godzinach.

Cielęta (syndrom oddechowy bydła): 0,5 – 1 ml/10 kg m.c. domięśniowo, jednocześnie z prowadzonym leczenia konwencjonalnym. Podanie można powtórzyć po 48 godzinach.
Owca: 0,5 – 1,0 ml/10 kg m.c. dwukrotnie. Pierwsze podanie należy wykonać w okresie do 24 godzin po porodzie. Podanie powtórne wykonać w odstępie 20 dni. W przypadku podwyższonego ryzyka wystąpienia mastitis podawanie produktu można powtarzać w odstępach 30-dniowych.

Producent:
Laboratorios Calier S.A.

Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorios Calier S.A.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X