GESTAVET 1 DAW *LIOFIL.+ROZP. *AMPUŁKA Produkt dostępny na zamówienie

Producent

HIPRA

Skład

Serum gonadotropinum Gonadotropinum chorionicum

Temperatura przechowywania

2-8

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Świnia

Skład:
Serum gonadotropinum 400j.m./5ml
Gonadotropinum chorionicum 200j.m./5ml

Wskazania lecznicze:
Indukcja rui i owulacji oraz synchronizacja rui u macior i loszek Anoestrus. U macior w celu zwiększenia liczebności miotu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u zwierząt wykazujących reakcje alergiczne na podane gonadotropiny. Nie stosować u loch, u których stwierdzono cysty na jajnikach.

Działania niepożądane:
Sporadycznie może dojść do reakcji uczuleniowej bezpośrednio po podaniu środka, w takim przypadku należy podać adrenaliny (1:1000) w dawce 2-3 ml dożylnie lub 2-8 ml domięśniowo. Podanie hormony w początkowej fazie luteinizacji lub w pierwszej połowie cyklu nasila rozwój cyst na jajnikach.

Okres karencji:
Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia:
Podanie hormon w początkowej fazie luteinizacji lub w pierwszej połowie cyklu nasila się rozwój cyst na jajnikach.
Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Osoby z potwierdzoną nadwrażliwością na gonadotropiny powinny unikać kontaktu z produktem weterynaryjnym leczniczym. Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia przypadkowego wstrzyknięcia. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Skórę zanieczyszczoną produktem należy natychmiast zmyć wodą z mydłem.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C, chronić przed światłem.

Okres trwałości:
2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży. Zużyć natychmiast po rekonstrukcji zgodnie z instrukcją.

Postać:
liofilizat+rozpuszczalnik

Opakowanie:
1 butelka (1 x 5 dawek); 5, 10 butelek (1 dawka).

Pozwolenie:
1288

Dawkowanie:
Wszystkie: Butelkę zawierającą pojedynczą dawkę należy wypełnić 5 ml załączonego rozpuszczalnika i po dokładnym wymieszaniu podać domięśniowo za uchem świni. W celu przygotowania
5 dawek preparatu należy pobrać klika ml rozpuszczalnika, po czym przenieść go do butelki zawierającej 5 dawek liofilizatu po dokładnym wymieszaniu należy przenieść go do butelki zawierającej 25 ml rozpuszczalnika i ponownie wymieszać. Produkt stosuje się w dawce 5 ml/ zwierzę.

Producent:
Laboratorios Hipra S.A.

Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorios Hipra S.A.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X