FUNGIDERMIN 150G *MAŚĆ *POJEMNIK`

Producent

BIOWET DRWALEW

Skład

KLOTRIMAZOL

Data ważności

.

Temperatura przechowywania

2-8 C

Opis produktu

Maść dla koni, psów i kotów

Gatunki docelowe:
Koń, Pies, Kot

Skład:
Klotrymazol 20 mg/g.

Wskazania lecznicze:
Leczenie grzybic skóry we wszystkich przypadkach, gdy istnieje możliwość indywidualnego postępowania terapeutycznego.
Grzybice wywołane przez grzyby chorobotwórcze:
– z rodzaju Microsporum – Microsporum canis, Microsporum gypseum, Microsporum equinum,
– z rodzaju Trichophyton – Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton equinum, Trichophyton verrucosum,
– drożdżaki – Candida albicans, Malassezia pachydermatitis, Malassezia globosa.
Szczegółowe wskazania obejmują:
Konie – stany zapalne skóry pęcin na tle grzybiczym.
Psy, koty – grzybice skóry, także u kotów jako lek wspomagający terapię zapaleń uszu na tle pasożytniczym.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:
Podrażnienie skóry objawiające się zaczerwienieniem, obrzękiem oraz świądem.
U mięsożernych może wystąpić utrata łaknienia, nudności, wymioty. Przy wydłużonym stosowaniu może wystąpić u psów i kotów świąd, wyłysienia, ścieńczenie i suchość włosów.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka
na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres karencji:
Psy, koty – nie dotyczy.
Nie stosować u koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia:
Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.
Przez skórę wchłania się słabo. Jednakże przy miejscowym stosowaniu klotrymazolu należy mieć na względzie pośredni wpływ na metabolizm podawanych jednocześnie z nim leków. Wchłaniany przez skórę powoduje wzrost aktywności układu monooksygenazy wątrobowej, przez co może wpływać na szybkość metabolizmu innych produktów leczniczych. Zwiększenie aktywności monooksygenazy i cytochromu C-45 może spowodować skrócenie okresu półtrwania takich leków jak: spironolakton, lidokaina, propranolol, paracetamol.
Przedawkowanie może wystąpić po przypadkowym podaniu doustnym. Wówczas obserwowane są objawy zatrucia tj. wymioty, biegunka, bóle brzucha. Towarzyszyć może temu żółtaczka cholestatyczna z wyraźnym wzrostem aktywności fosfatazy zasadowej. W przypadku zatrucia należy zastosować płukanie żołądka z wodą i węglem aktywnym.
LD50 dla myszy i szczurów wynosi 700 do 932 mg/kg m.c., dla królików powyżej 1000 mg/kg m.c., a dla psów powyżej 2000 mg/kg m.c. U szczurów doustne stosowanie klotrymazolu przez
13 tygodni powodowało zwiększenie masy wątroby, rozrost hepatocytów, wzrost aktywności fosfatazy zasadowej i aminotransferazy alaninowej. Jednorazowe i wielokrotne stosowanie klotrymazolu u szczurów na skórę nie wykazało działań niepożądanych.
U psów po 26 tygodniach stosowania doustnego klotrymazolu w dawce 150 mg/kg m.c. stwierdzono wzrost masy nadnerczy i podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych. Zastosowanie klotrymazolu u psów codziennie przez 28 dni miejscowo nie powodowało żadnych działań niepożądanych.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (2-8°C).

Okres trwałości:
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 60 dni.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Postać:
maść

Opakowanie:
1 pudełko 150g.

Pozwolenie:
1031

Dawkowanie:
Wszystkie: Produkt stosuje się miejscowo. Zmienioną chorobowo powierzchnię skóry należy smarować codziennie maścią, lekko wcierając. W zależności od stanu nasilenia zmian chorobowych smarowanie należy powtarzać 2-3 razy dziennie, aż do ustąpienia objawów. Maść powinna być stosowana na skórę pozbawioną włosa.

Producent:
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

Podmiot odpowiedzialny:
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X