FUNGIDERM 0,5% 100 ML *ROZTWÓR *FLAKON

Producent

BIOWET DRWALEW

Skład

KLOTRIMAZOL

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Roztwór dla koni, lisów, psów, kotów, świnek morskich, myszy, szczurów i królików

Gatunki docelowe:

Kot, Pies, Koń, Lis, Świnka morska, Mysz, Szczur, Królik

 

Skład:

Klotrymazol 0,005 g/ml

 

Wskazania lecznicze:

Grzybice powierzchowne wywołane przez wrażliwe na działanie klotrymazolu grzyby chorobotwórcze z rodzaju Microsporum – Microsporum canis, Microsporum gypseum, Microsporum equinum, z rodzaju Trichophyton – Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton mentagrophytes var. quinckeanum, Trichophyton equinum, drożdżaki – Candida spp. (najczęściej Candida albicans), Malassezia pachydermatitis, Malassezia globosa, Aspergillus spp. (najczęściej Aspergillus fumigatus) Wykazuje także działanie przeciwbakteryjne w stosunku do bakterii Gram-dodatnich (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes) i Gram-ujemnych (Proteus vulgaris, Salmonella spp.). Bardzo wrażliwe na działanie klotrymazolu są także: Rhodococcus equi, Nocardia
oraz Gordonia.

 

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą

 

Działania niepożądane:

Podrażnienie skóry objawiające się zaczerwienieniem, obrzękiem oraz świądem.
U mięsożernych może wystąpić utrata łaknienia, nudności, wymioty. Przy wydłużonym stosowaniu może wystąpić u psów i kotów świąd, wyłysienia, ścieńczenie i suchość włosów.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka
na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

 

Okres karencji:

Lisy, psy, koty, świnki morskie, myszy, szczury, króliki – nie dotyczy.
Nie stosować u koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

 

Specjalne ostrzeżenia:

Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać osobistej odzieży ochronnej i sprzętu ochronnego (maski, rękawice).
Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.
Przez skórę wchłania się słabo. Jednakże przy miejscowym stosowaniu klotrymazolu należy mieć na względzie pośredni wpływ na metabolizm podawanych jednocześnie z nim leków. Wchłaniany przez skórę powoduje wzrost aktywności układu monooksygenazy wątrobowej, przez co może wpływać na szybkość metabolizmu innych produktów leczniczych. Zwiększenie aktywności monooksygenazy i cytochromu C-450 może spowodować skrócenie okresu półtrwania takich leków jak: spironolakton, lidokaina, propranolol, paracetamol.
Przedawkowanie może wystąpić po przypadkowym podaniu doustnym. Wówczas obserwowane są objawy zatrucia tj. wymioty, biegunka, bóle brzucha. Towarzyszyć może temu żółtaczka cholestatyczna z wyraźnym wzrostem aktywności fosfatazy zasadowej. W przypadku zatrucia należy zastosować płukanie żołądka z wodą i węglem aktywnym.
LD50 dla myszy i szczurów wynosi 700 do 932 mg/kg m.c., dla królików powyżej 1000 mg/kg m.c., a dla psów powyżej 2000 mg/kg m.c. U szczurów doustne stosowanie klotrymazolu przez
13 tygodni powodowało zwiększenie masy wątroby, rozrost hepatocytów, wzrost aktywności fosfatazy zasadowej i aminotransferazy alaninowej. Jednorazowe i wielokrotne stosowanie klotrymazolu u szczurów na skórę nie wykazało działań niepożądanych.
U psów po 26 tygodniach stosowania doustnego klotrymazolu w dawce 150 mg/kg m.c. stwierdzono wzrost masy nadnerczy i podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych. Zastosowanie klotrymazolu u psów codziennie przez 28 dni miejscowo nie powodowało żadnych działań niepożądanych.

 

Warunki przechowywania i transportu:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

 

Okres trwałości:

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

 

Postać:

roztwór

 

Opakowanie:

1 butelka 100ml.

 

Pozwolenie:

0767

 

Dawkowanie:

Wszystkie: Na chorobowo zmienione miejsca skóry rozpylać roztwór 3-5 krotnie w odstępach 8-10 dniowych.
W przypadku grzybic skóry nosicielstwo spor może utrzymywać się jeszcze przez okres kilku miesięcy i prowadzić do nawrotów choroby. Dlatego lek powinien być stosowany jeszcze przez 7 dni
po uzyskaniu wyraźnej poprawy klinicznej.

 

Producent:

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

 

Podmiot odpowiedzialny:

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

 

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X