FIPREX “1” PIES XL 40-60KG

Producent

Vet-Agro

Skład

Fipronil, Butylohydroksytoluen, Butylohydroksyanizol

Data ważności

27.08.2021

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Fiprex XL – Fipronil 412,5 mg/5,5 ml;  Roztwór do nakrapiania dla psów przeznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy i wszy.

SKŁAD:

Jedna tubka 5,5 ml zawiera:

Substancja czynna:

Fipronil 412,5 mg

Substancje pomocnicze:

Butylohydroksytoluen (E-321) 16,5 mg

Butylohydroksyanizol (E-320) 16,5 mg

DOCELOWE GATUNKI:

Pies

WSKAZANIA LECZNICZE:

Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u psów.                        Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni.
Fiprex  można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) po uprzednim postawieniu diagnozy przez lekarza weterynarii.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie stosować u szczeniąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub ważących mniej niż 2 kg.

Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe.

Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji.

Nie stosować u królików, u których produkt może wywoływać ciężkie działania niepożądane, a nawet prowadzić do śmierci.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

W przypadku polizania przez zwierzę miejsca zastosowania preparatu, może wystąpić ślinotok, wymioty oraz inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowiałość). Działania niepożądane ustępują zwykle po 24 godzinach. W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd lub przetłuszczony wygląd.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA:
Preparat podawać wyłącznie zewnętrznie, bezpośrednio na skórę psa o masie od 40 kg do 55 kg w ilości 1 tubki.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA:

Nie kąpać zwierząt 2 dni przed oraz 2 dni po podaniu preparatu.
Otworzyć tubkę przez przekręcenie i oderwanie końcówki. Rozchylić sierść między łopatkami i wycisnąć całą zawartość tubki bezpośrednio na skórę zwierzęcia wzdłuż linii kręgosłupa aż do nasady ogona. W celu uzyskania optymalnego efektu działania produkt należy podawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów pomiędzy kolejnymi aplikacjami.

Należy zawsze mieć na uwadze aktualny stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie. Preparat nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. Po zabiciu kleszcze zazwyczaj spadają z sierści zwierzęcia, natomiast te, które pozostaną, mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie. W niekorzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą pozostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można całkowicie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych. Pchły występują również w miejscach, w których przebywają zwierzęta (legowiska, dywany). Miejsca te również powinny być poddane działaniu odpowiednich preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odkurzane.

PRZEDAWKOWANIE:

Toksyczność weterynaryjnego produktu leczniczego podawanego miejscowo na skórę zwierzęcia jest niewielka. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może wzrosnąć przy przedawkowaniu produktu, dlatego należy używać tubki o odpowiedniej wielkości, dostosowanej do masy ciała zwierzęcia. W wyniku przedawkowania może dojść do wystąpienia niekontrolowanych skurczy mięśni i drgawek. W niektórych przypadkach obserwowano pobudzenie lub senność oraz nadwrażliwość na hałas i światło. Stwierdzono także przejściowe objawy neurologiczne, nadmiernie ślinienie się oraz nudności i wymioty. W miejscu podania produktu może dojść do przejściowego zaczerwienienia lub podrażnienia skóry. Wszystkie te objawy ustępują zwykle po upływie 24 godzin. W celu zmniejszenia ich intensywności można zastosować leczenie objawowe.

OKRES KARENJI:

Nie dotyczy.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:
Zwierzęta: Zapobiegać lizaniu sierści przez zwierzęta kilka godzin po zabiegu. Nie stosować na uszkodzoną skórę zwierzęcia. Zwierzęta o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu nie powinny być poddawane zabiegowi. Wszystkie koty i psy przebywające w gospodarstwie domowym powinny również podlegać leczeniu.

Ludzie: Podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Zaleca się podawać preparat w gumowych rękawiczkach ochronnych. Unikać kontaktu preparatu ze skórą. Po zabiegu dokładnie umyć ręce. Nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia preparatu. W przypadku kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody. Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu powinny zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji.

Ciąża, laktacja, płodność:

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych nie zaobserwowano negatywnego wpływu na reprodukcję ani działania teratogennego. Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących suk ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie zwierząt.

INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI I INNE RODZJE INTERAKCJI :

Nieznane.

 SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Nie zamrażać. Nie przechowywać w lodówce.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

OPAKOWANIE:

Tubka o pojemności 5,5  ml pakowana po 1,3,12 sztuk w tekturowe pudełka.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

1968/10

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I WYTWÓRCA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o.

ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin

Wyłącznie dla zwierząt.
Wydawany bez przepisu lekarza –OTC.
Do podawania przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia.

 

Nowości

promocja
promocja
bestseller
X