ENROTRON 50 MG/ML 100ML *ROZTWÓR *FLAKON

Producent

LIVISTO

Skład

ENROFLOKSACYNA

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Bydło, Świnia, Kot, Pies

Skład:
1 ml zawiera:
Substancja czynna:
Enrofloksacyna 50,0 mg
Substancje pomocnicze:
1-butanol 30,0 mg
Przezroczysty, lekko żółtawy roztwór do żółtawo-pomarańczowego.

Wskazania lecznicze:
Bydło:
Choroby układu oddechowego i pokarmowego pochodzenia bakteryjnego lub mykoplazmowego (np. pastereloza, mykoplazmoza, kolibaciloza, kolisepticemia i salmonelloza) oraz wtórne infekcje bakteryjne będące następstwem infekcji wirusowych (np. wirusowe zapalenie płuc), dla których doświadczenie kliniczne, gdy jest to możliwe wspomagane testami wrażliwości dla czynnika infekcyjnego, wskazuje enrofloksacynę jako lek z wyboru.
Świnie:
Choroby układu oddechowego i pokarmowego pochodzenia bakteryjnego lub mykoplazmowego (np. pastereloza, actinobaciloza, mykoplazmoza, kolibaciloza, kolisepticemia i salmonelloza) oraz choroby wieloczynnikowe takie jak zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa i enzootyczne zapalenie płuc, dla których doświadczenie kliniczne, gdy jest to możliwe wspomagane testami wrażliwości dla czynnika infekcyjnego, wskazuje enrofloksacynę jako lek z wyboru.
Psy i koty:
Leczenie infekcji bakteryjnych układu pokarmowego, oddechowego i moczowo-płciowego, skóry, wtórnych zakażeń ran i zapalenia ucha zewnętrznego, dla których doświadczenie kliniczne,
gdy jest to możliwe wspomagane testami wrażliwości dla czynnika infekcyjnego, wskazuje enrofloksacynę jako lek z wyboru.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u psów poniżej 1 roku życia, ponieważ w okresie szybkiego wzrostu mogą wystąpić uszkodzenia chrząstki, w szczególności u dużych ras psów. Jako środek ostrożności, nie należy leczyć bardzo dużych ras psów, do ukończenia przez nie 18 miesiąca życia ze względu na ich długi okres wzrostu.
Nie stosować u kotów poniżej 8 tygodnia życia.
Nie należy stosować enrofloksacyny profilaktycznie.
Nie stosować przy stwierdzonej wrażliwości na fluorochinolony lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
Nie stosować w przypadku oporności/oporności krzyżowej na (fluoro)chinoliny.

Działania niepożądane:
W okresie gwałtownego wzrostu, enrofloksacyna może mieć wpływ na chrząstkę stawową.
Czasem może wystąpić miejscowe podrażnienie w miejscu podania. Zachować podstawowe zasady sterylności.
Psy: niekiedy obserwowano reakcje skórne po podaniu enrofloksacyny chartom z kaszlem kenelowym.

Okres karencji:
TKANKI JADALNE:
Bydło: 14 dni
Świnie: 10 dni
MLEKO:
Nie stosować u zwierząt w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Postać:
roztwór inj.

Opakowanie:
1, 12 fiol. 100 ml

Pozwolenie:
2252/13

Dawkowanie:
Pies: 5 mg enrofloksacyny na kg masy ciała (1,0 ml/10 kg) dziennie w iniekcji podskórnej przez okres do 5 dni.
W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania, należy jak najdokładniej określić masę ciała, aby uniknąć podania zbyt małej dawki.
Leczenie można rozpocząć od podania produktu i kontynuować odpowiednim produktem doustnym zawierającym enrofloksacynę.
Kot: 5 mg enrofloksacyny na kg masy ciała (1,0 ml/10 kg) dziennie w iniekcji podskórnej przez okres do 5 dni.
W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania, należy jak najdokładniej określić masę ciała, aby uniknąć podania zbyt małej dawki.
Leczenie można rozpocząć od podania produktu i kontynuować odpowiednim produktem doustnym zawierającym enrofloksacynę.
Bydło: 2,5 mg enrofloksacyny na kg masy ciała (0,5 ml/10 kg) dziennie w iniekcji podskórnej przez 3 dni.
Dawka może być zwiększona do 5 mg enrofloksacyny na kg masy ciała (1,0 ml/10 kg) przez 5 dni w przypadku salmonellozy i ciężkich chorób układu oddechowego.
Nie należy podawać więcej niż 10 ml w jedno miejsce podania podskórnego.
Świnia: 2,5 mg enrofloksacyny na kg masy ciała (0,5 ml/10 kg) dziennie w iniekcji domięśniowej przez 3 dni.
Dawka może być zwiększona do 5 mg enrofloksacyny na kg masy ciała (1,0 ml/10 kg) przez 5 dni w przypadku salmonellozy i ciężkich chorób układu oddechowego.
Nie należy podawać więcej niż 2,5 ml w jedno miejsce podania domięśniowego.

Producent:
aniMedica GmbH

Podmiot odpowiedzialny:
Forte Healthcare Limited

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii

Nowości

X