ENROFLOKSACYNA 10% ORAL 1L *PŁYN *FLAKON`

Producent

BIOWET DRWALEW

Skład

Enrofloksacyna

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Indyk, Kura, Gołąb

Skład:
Enrofloksacyna 100 mg/ml.

Wskazania lecznicze:
E.coli, Pasterella spp., Salmonella spp. i mikoplazmy: Mycoplasma spp.
Choroby bakteryjne drobiu wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na enrofloksacynę: mikoplazmy, zespół schorzeń układu oddechowego, infekcje E. coli, zakaźne nieżytowe zapalenie nosa ptaków, pastereloza, salmonelloza, infekcje gronkowcowe.

Przeciwwskazania:
Preparatu nie stosować u zwierząt z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego lub niewydolnością nerek.
Nie stosować w przypadku stwierdzonej oporności na chinolony.
Nie stosować u kur i indyczek – niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Działania niepożądane:
Fluorochinolony podane w wysokich dawkach u młodych zwierząt mogą spowodować uszkodzenie chrząstek stawowych.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka
na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres karencji:
Tkanki jadalne kur i indyków – 10 dni.
Nie stosować u kur i indyczek – niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Nie stosować u gołębi, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia:
Lek może być stosowany tylko w infekcjach bakteryjnych wywoływanych przez drobnoustroje, których wrażliwość potwierdzono antybiotykogramem oraz w przypadku oporności na inne chemioterapeutyki.
Lek nie może być stosowany do leczenia infekcji o mniejszym nasileniu, znaczeniu.
Leku nie należy stosować w przypadku stwierdzonej oporności na chinolony (oporność krzyżowa).
Osoby nadwrażliwe na fluorochinolony powinny unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.
Należy myć ręce po stosowaniu preparatu.
Miejsca ewentualnego zetknięcia skóry z preparatem należy wymyć wodą z mydłem.
Po przypadkowym dostaniu się preparatu do oka, należy natychmiast przemyć je czystą wodą.
Nie stosować u kur i indyczek – niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi
Nie stosować z lekami zawierającymi magnez i glin oraz sole żelaza i cynku ze względu na zmniejszoną biodostępność enrofloksacyny. Nie stosować z antybiotykami makrolidowymi, tetracyklinami, preparatami furanowymi oraz niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi ze względu na możliwość wystąpienia reakcji antagonistycznej. Nie stosować równocześnie z teofiliną, bowiem może dojść do hamowania przez fluorochinolony układu enzymatycznego cytochromu P-450.
Objawy przedawkowania pojawiają się po dawkach wielokrotnie przekraczających zalecaną dawkę leczniczą. U ptaków po dawce 100 mg/kg m.c. pojawiają się objawy nietolerancji leku obejmujące niepokój, potrząsanie głową. Pierwsze objawy działania toksycznego występują przy dawkach 500 mg/kg m.c. i manifestują się zaburzeniami ruchowymi, torsjami, zarzucaniem głowami
i uderzaniem nimi o podłogę.
W razie przypadkowego przedawkowania stosować leczenie objawowe – dla enrofloksacyny nie występują antidota.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.

Okres trwałości:
Po pierwszym otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 60 dni.
Po rozcieńczeniu zużyć w ciągu 24 godzin.

Postać:
roztwór doustny

Opakowanie:
Butelki szklane po 50, 100, 250, 500, 1000ml.

Pozwolenie:
1057

Dawkowanie:
Indyk: Indyki: Preparat podaje się z woda do picia, w dawce 10 mg/kg m.c., tj. 0,5 ml preparatu na 1 litr wody lub 1 ml preparatu w przeliczeniu na 10 kg m.c. przez 3 – 5 dni. W przypadku salmonellozy preparat stosuje się przez 5 dni.
Przygotowane roztwory należy zużyć w ciągu 1 dnia.
Kura: Kury: Preparat podaje się z woda do picia, w dawce 10 mg/kg m.c., tj. 0,5 ml preparatu na 1 litr wody lub 1 ml preparatu w przeliczeniu na 10 kg m.c. przez 3 – 5 dni. W przypadku salmonellozy preparat stosuje się przez 5 dni.
Przygotowane roztwory należy zużyć w ciągu 1 dnia.
Gołąb: Gołębie: Preparat podaje się z woda do picia przy założeniu, że 20 gołębi wypija przeciętnie 1 litr wody dziennie. W czasie upałów ilość wypijanej wody wzrasta 2 – 3-krotnie, co należy uwzględnić w dawkowaniu. Woda z lekiem powinna stanowić jedyne źródło wody pitnej.
Salmonelloza – ostra postać jelitowa- 1 ml preparatu na 1 litr wody przez 7 – 10 dni.
Salmonelloza – ostra postać jelitowo-stawowa- 1 – 3 dzień leczenia – 2 ml preparatu na 1 litr wody do picia, 4-10 dzień terapii – 1 ml preparatu na 1 litr wody do picia.
Mykoplazmoza, zakaźny katar gołębi – 1 ml preparatu na 1 litr wody przez 5 – 7 dni.
Inne zakażenia bakteryjne – 1 ml preparatu na 1 litr wody przez 7 dni.
Przygotowane roztwory należy zużyć w ciągu 1 dnia.

Producent:
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

Podmiot odpowiedzialny:
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X