COLIVET 1KG *PROSZEK *PUSZKA

Producent

CEVA

Skład

Kolistyny (siarczan)

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Bydło, Świnia, Kura, Indyk

Skład:
Kolistyny (siarczan)             120 000 000 j.m.
Wypełniacz                                  do 100 g

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Kolistyna jest antybiotykiem bakteriobójczym skutecznym przeciwko bakteriom Gram ujemnym, szczególnie Salmonella, Colibakterium, Pseudomonas, Shigella, Haemophilus, Aerobacter
i Pasteurella. U szczepów wrażliwych na kolistynę oporność rozwija się bardzo rzadko. Po podaniu doustnym tylko niewielka ilość jest wchłaniana, zapewniając w ten sposób wysoki poziom antybiotyku w przewodzie pokarmowym, co daje doskonałe wyniki w leczeniu chorób wywołanych przez bakterie Gram ujemne.

Wskazania lecznicze:
Leczenie chorób układu pokarmowego u cieląt, świń, kur i indyków, powodowanych przez bakterie Gram-ujemne (w szczególności Escherichia coli i Salmonella spp.).

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą

Działania niepożądane:
Nie stwierdzono.

Interakcje:
Nie stwierdzono.

Okres karencji:
Tkanki jadalne:
Świnie: 1 dzień
Cielęta: 2 dni
Kury: 1 dzień
Indyki: 1 dzień

Jaja:
Kury: zero dni
Nie stosować u indyczek, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia:
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Produkt podawać wyłącznie po rozpuszczeniu w wodzie do picia.
Zastosowanie produktu powinno być oparte na wynikach badania lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z danego przypadku. Jeśli nie jest to możliwe, terapię należy prowadzić w oparciu
o lokalne informacje epidemiologiczne dotyczące wrażliwości bakterii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Osoby o znanej nadwrażliwości na polimyksyny powinny unikać kontaktu z produktem leczniczymi weterynaryjnymi.
Po przypadkowym dostaniu się produktu do oka, należy zmyć dokładnie wodą i niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Po użyciu należy umyć ręce.

Warunki przechowywania i transportu:
Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Okres trwałości:
Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące dla produktu pakowanego w torebki; produkt pakowany w pojemnik z blachy stalowej należy zużyć niezwłocznie
po otwarciu.
Zużyć natychmiast po rekonstytucji zgodnie z instrukcją

Postać:
proszek

Opakowanie:
1 torebka 100g, 1 pojemnik 1000g.

Pozwolenie:
335

Dawkowanie:
Kura: Preparat podawać doustnie w wodzie do picia lub wymieszać z karmą.
Cielęta, świnie: 50 000 j.m./kg m.c./12 godz.;
Kury:               75 000 j.m./kg m.c./24 godz.
Leczenie kontynuować przez 3-5 dni.
1 miarka = 4,5g
Profilaktycznie używać połowę dawki zalecanej poniżej.
Praktycznie: wiek woda pitna zalecana dawka
– 0-3 tygodnie 1 l wody na 5 kg m.c. 30 g Colivetu na 100 l. wody
– 4-10 tygodni 1 l wody na 8 kg m.c. 50 g Colivetu na 100 l wody
– powyżej 10 tygodni (nioski) 1 l wody na 10 kg m.c. 60 g Colivetu na 100 l wody
Bydło: Preparat podawać doustnie w wodzie do picia lub wymieszać z karmą.
Cielęta : 50 000 j.m./kg m.c./12 godz.;
Leczenie kontynuować przez 3-5 dni.
1 miarka = 4,5g
Świnia: Preparat podawać doustnie w wodzie do picia lub wymieszać z karmą.
świnie: 50 000 j.m./kg m.c./12 godz.;
Leczenie kontynuować przez 3-5 dni.
1 miarka = 4,5g

Producent:
Ceva Sante Animale

Podmiot odpowiedzialny:
Ceva Sante Animale

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

bestseller
Dodaj do koszyka
bestseller
bestseller
Dodaj do koszyka
X