COLISOL 2400 1KG *PROSZEK *PUDEŁKO Produkt dostępny na zamówienie

Producent

SCANVET

Skład

KOLISTYNA

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Proszek do podawania w wodzie do picia dla świń, kur i indyków

Gatunki docelowe:
Świnia, Kura, Indyk

Skład:
Kolistyna (w postaci siarczanu)       2 400 000 j.m./g

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Kolistyna (polimyksyna E) jest antybiotykiem cyklopeptydowym uzyskiwanym z hodowli szczepu Bacillus polymyxa var. colistinus. Działa silnie bakteriobójczo na większość bakterii Gram-ujemnych np. E. coli, Salmonella spp., nie działa zaś na bakterie Gram-dodatnie. Mechanizm działania kolistyny jest podobny do innych polimyksyn. Są to związki kationowe, aktywne powierzchniowo uszkadzające strukturę błony komórkowej, (ściśle jej warstwę fosfolipidową) i zaburzające jej przepuszczalność u wrażliwych bakterii oraz przerwaniu ciągłości ściany komórkowej. Kolistyna zaburza również procesy tlenowego metabolizmu komórek bakteryjnych. Zawierające niewielki udział fosfolipidów struktury bakterii Gram-dodatnich oraz komórki ssaków i ptaków są znacznie mniej podatne na działanie polimyksyn. Komórki nerek i układu nerwowego zawierają stosunkowo dużo fosfatydyletanolaminy, czym tłumaczy się ich podatność na występowanie oddziaływań toksycznych przy przedawkowaniu polimyksyn.

Wskazania lecznicze:
Preparat Colisol 2400 stosuje się w celu zwalczania zakażeń przewodu pokarmowego u świń, kur i indyków wywołanych przez Gram – ujemne drobnoustroje wrażliwe na kolistynę, tj. m.in. Escherichia coli (kolibakterioza), Salmonella spp (salmonelloza).

Przeciwwskazania:
Brak.

Działania niepożądane:
Nie zaobserwowano niepożądanych działań preparatu podczas przeprowadzonych na zwierzętach badań bezpieczeństwa stosowania, tolerancji i toksykologicznych.
Dane literaturowe informują o działaniu nefrotoksycznym i neurotoksycznym polimyksyn podanych pozajelitowo.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka
na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres karencji:
Tkanki jadalne: 2 dni
Jaja: Zero dni

Specjalne ostrzeżenia:
Po przypadkowym kontakcie ze skórą lub błonami śluzowymi natychmiast zmyć zimną wodą.
Bezpieczeństwo produktu stosowanego w czasie ciąży lub laktacji nie zostało określone. Dlatego w okresie ciąży lub laktacji produkt może być stosowany jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. Może być stosowany w okresie nieśności.
Kolistyna działa synergistycznie z wieloma antybiotykami, m.in. beta-laktamowymi (np. amoksycylina, ampicylina), makrolidowymi (np. tylozyna). Nie zaleca się stosowania kolistyny jednocześnie z substancjami o potencjalnym działaniu nefrotoksycznym, np. z antybiotykami aminoglikozydowymi. Jednoczesne stosowanie z lekami zwiotczającymi mięśnie potęguje ryzyko pojawienia się blokady nerwowo-mięśniowej i niewydolności oddechowej.
Podczas przeprowadzonych na zwierzętach badań tolerancji preparatu nie stwierdzono występowania żadnych oddziaływań toksycznych przy zastosowaniu dawki trzykrotnie wyższej od zalecanej podawanej przez okres czasu dwa razy dłuższy niż zalecany. W razie przypadkowego znacznego przedawkowania należy przerwać podawanie preparatu, jeśli wystąpią niepożądane objawy kliniczne, (wpływ nefrotoksyczny i neurotoksyczny polimyksyn), należy zastosować postępowanie objawowe.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu. Chronić przed światłem.
Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące
Okres trwałości po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 24 godziny

Okres trwałości:
Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata
Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące
Okres trwałości po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 24 godziny

Postać:
proszek

Opakowanie:
1kg, 10kg.

Pozwolenie:
1361/03

Dawkowanie:
Wszystkie: Preparat należy rozpuścić w wodzie przeznaczonej do picia.
U świń zaleca się podawanie kolistyny w dawce dziennej wynoszącej 100 000 j.m/kg m.c. Praktycznie podaje się zwierzętom o masie ciała do 50 kg roztwór zawierający 0,35 g preparatu Colisol 2400 w litrze wody, zaś zwierzętom o masie ciała powyżej 50 kg roztwór zawierający 0,45 g preparatu Colisol 2400 w litrze wody.
U kur i indyków zaleca się podawanie kolistyny w dawce dziennej wynoszącej 120 000 j.m/kg m.c. Praktycznie podaje się ptakom w wieku od 0 do 4 tygodni roztwór zawierający od 0,25 do 0,35 g preparatu Colisol 2400 w litrze wody, zaś ptakom powyżej 4 tygodnia życia roztwór zawierający od 0,30 do 0,40g preparatu Colisol 2400 w litrze wody.
Podczas leczenia rozpuszczony preparat powinien stanowić jedyne źródło wody dla leczonych zwierząt. Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 5 dni.

Producent:
Lavet Pharmaceuticals Ltd.

Podmiot odpowiedzialny:
Scan Vet Poland Sp. z o.o.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X