BIOESTROVET 20 ML *ROZTWÓR *FLAKON

Producent

VETOQUINO BIOWET GORZÓW

Skład

CLOPROSTENOL

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Ilość w promocji ograniczona

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni i świń

Gatunki docelowe:
Bydło, Świnia, Koń

Skład:
0,25 mg cloprostenolu w 1 ml roztworu.

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Syntetyczny analog prostaglandyny F2alfa-Cloprostenol posiada swoiste działanie luteolityczne. Zastosowanie preparatu w fazie lutealnej cyklu płciowego powoduje zanik ciałka żółtego i stwarza warunki do wystąpienia rui i jajeczkowania. Pierwsze objawy rui po zastosowaniu preparatu występują po 48-60 godzinach, dając najskuteczniejszy okres do unasieniania ok. 76 godz. po podaniu cloprostenolu a u klaczy o 24 godz. później.

Wskazania lecznicze:
Podanie kloprostenolu powoduje luteolizę ciałka żółtego i związane z tym reakcje organizmu samic.
Krowy: ciche ruje (suboestrus), leczenie chronicznego zapalenia macicy – ropomacicza (pyometria) w połączeniu z lokalną terapią macicy, leczenie jajnikowych cyst lutealnych, wywoływanie aborcji w przypadku niepożądanej ciąży (można wywołać aborcję od 1 tygodnia ciąży do 150 dnia ciąży), prawidłowej lub patologicznej ciąży (w wypadku zmumifikowanych płodów i puchliny błon płodowych), indukcja porodu (dopuszczalna nie wcześniej niż tydzień przed przewidywanym porodem), synchronizacja rui.
Klacze: indukcja luteolizy po wczesnej śmierci płodów (u 10% klaczy po pokryciu płody obumierają i ulegają resorbcji w ciągu pierwszych 100 dni ciąży) po uprzednim zbadaniu rektalnym, przerwanie późnej fazy ciałka żółtego, przerwanie ciąży rzekomej klaczy typu I przy obecności ciałka żółtego i braku kubków endometrialnych, wywoływanie rui u klaczy w laktacji, wywoływanie
rui u jałowych klaczy, leczenie zapaleń macicy przy obecnym ciałku żółtym.
Lochy: indukcja porodów po 111 dniu ciąży.

Przeciwwskazania:
Stany spastyczne dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Nie stosować dożylnie.

Przedawkowanie:
Powoduje nasilenie działań niepożądanych.

Działania niepożądane:
U klaczy pocenie się i umiarkowane objawy morzyskowe.
U krów przy indukcji porodów możliwość zatrzymania łożyska.
U prośnych macior wzrost ciepłoty wewnętrznej ciała, przyspieszenie oddechów i zaczerwienienie skóry. Objawy te przemijają w ciągu godziny po zastosowaniu preparatu.

Interakcje:
Wpływ analogów PGA2a na ciężarną macicę nasila oksytocyna i metyloergometryna (alkaloid sporyszu).

Okres karencji:
Mięso – 4 dni
mleko – 24 godziny.

Specjalne ostrzeżenia:
Osoby dokonujące iniekcji, chore na astmę, kobiety w wieku prokreacyjnym powinny unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Postać:
roztwór inj.

Opakowanie:
1 butelka 20ml.

Pozwolenie:
0825

Dawkowanie:
Bydło: Preparat stosować w iniekcjach domięśniowych.
Synchronizacja rui – 2 ml preparatu (0,5 mg substancji czynnej) jednokrotnie.
Zaleca się stosowanie jednego z poniższych schematów synchronizacji rui: – pojedyncze podanie preparatu po uprzednim palpacyjnym stwierdzeniu na jajniku obecności ciałka żółtego; krycie
w czasie pierwszej rui po podaniu leku.
– dwie iniekcje w odstępie 11 dni i kryć w czasie najbliższej rui.
– pojedyncze podanie wszystkim sztukom i krycie krów z objawami rui; pozostałym sztukom które nie wykazały objawów rui podać po 11 dniach drugą iniekcję i kryć w czasie najbliższej rui.
Pierwsze objawy rujowe występują po około 48-60 godzinach. Przy zastosowaniu metody 2 i 3 proponuje się (w zależności od warunków ekonomicznych) jednokrotne krycie po 72-84 godzinach lub dwukrotne krycie w 72 i 96 godzinie od podania leku(dwukrotna inseminacja może być skuteczniejsza.
Dla wykluczenia niepowodzeń wybrane sztuki powinny mieć regularny cykl płciowy oraz nie powinny być w ciąży.

Zaburzenia czynnościowe jajników: podaje się 2 ml preparatu, następnie unasienia się po 76 godzinach, ewentualnie reinseminuje.

Leczenie torbieli jajnikowych: podaje się 2 ml preparatu jednorazowo, najczęściej 10 dnia po uprzednim podaniu HCG lub LHRH i po stwierdzeniu pozytywnej reakcji jajników. Ruja nastąpi 3-go dnia po podaniu preparatu.

Schorzenia macicy: podaje się 2 ml preparatu uzupełniając leczenie innymi preparatami, np. antybiotykami lub preparatami jodowymi w postaci aerozoli lub podobnymi, 11-go dnia ponowne podanie, 14-go dnia unasienianie a 15-go dnia reinseminacja.

Przerwanie ciąży: 2 ml preparatu(dalsze postępowanie uzależnione od stanu klinicznego).
Świnia: Preparat stosuje się domięśniowo.
Jednorazowe podanie 0,7  ml preparatu od 111 dnia ciąży indukuje poród w ciągu 40 godzin najczęściej między 25 – 35 godziną.
Koń: 1 ml preparatu domięśniowo.Najwłaściwszy okres krycia między 4-6 dniem po podaniu preparatu.

Producent:
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny:
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Ostatnio przeglądane

X