AMPICLOX L.C. 3,6G *ZAWIESINA *TUBOSTRZYKAWKA Produkt dostępny na zamówienie

Producent

ZOETIS

Skład

AMPICYLINA KLOKSACYLINA

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Zawiesina dowymieniowa do stosowania u krów w okresie laktacji
Gatunki docelowe:
Bydło

Skład:
3 g zawiesiny zawierają:
Ampicylina jako sól sodowa ampicyliny  75 mg
Kloksacylina jako sól sodowa kloksacyliny  200 mg

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Ampicylina i kloksacylina są półsyntetycznymi penicylinami o działaniu bakteriobójczym. Mechanizm ich działania, podobnie  jak innych antybiotyków ß-laktamowych, polega na zaburzaniu syntezy ściany komórki bakteryjnej.
Szerokie spektrum działania soli sodowych ampicyliny i kloksacyliny obejmuje bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne najczęściej wywołujące mastitis u bydła (np. Streptococcus dysgalactiae,
Str. uberis, Str. agalactiae, wrażliwe gatunki Staphylococcus spp. (w tym szczepy produkujące penicilinazę), Corynebacterium spp., E. coli.).
Połączenie soli sodowych ampicyliny i kloksacyliny z odpowiednim, niedrażniącym nośnikiem zapewnia dobrą penetrację preparatu do tkanek wymienia.

Wskazania lecznicze:
Kliniczne postacie mastitis u krów w okresie laktacji, wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na działanie antybiotyków zawartych w preparacie.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na antybiotyki ß-laktamowe.

Działania niepożądane:
Nie stwierdzono.

Interakcje:
Nie są znane.

Okres karencji:
Tkanki jadalne 7 dni.
Mleko 60 godzin.

Specjalne ostrzeżenia:
Przed zastosowaniem przeczytać ulotkę.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Osoby nadwrażliwe na penicyliny i cefalosporyny powinny unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25°C

Okres trwałości:
18 miesięcy.

Postać:
zawiesina dowymieniowa

Opakowanie:
12 tubostrzykawek 3g, 24 tubostrzykawek 3g.

Dawkowanie:
Bydło: Preparat podaje się dostrzykowo w ilości jedna tubostrzykawka na ćwiartkę wymienia. Schemat stosowania obejmuje trzykrotne podanie w odstępach co 12 godzin.
Przed podaniem należy dokładnie zdoić leczoną ćwiartkę wymienia i zdezynfekować strzyk. Po podaniu preparatu należy delikatnie wymasować strzyk w kierunku zatoki mlekowej.

Producent:
Haupt Pharma Latina S.r.l.

Podmiot odpowiedzialny:
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X