ADVOCIN 180 50ML *ROZTWÓR* BUTELKA

Producent

ZOETIS

Skład

DANOFLOKSACYNA

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Gatunki docelowe:

Bydło

Skład:

Danofloxacinum 180 mg / ml

Wskazania lecznicze:

Bydło: Choroby  układu oddechowego wywoływane  przez wrażliwe na danofloksacynę szczepy:

Mannheimia hemolytica,Pasteurella multocida i Haemophilus somnus.

Ostre zapalenie wymienia u bydła wywołane przez wrażliwe na danofloksacynę szczepy Escherichia coli.

Nowonarodzone cielęta:

Choroby układu pokarmowego wywoływane  przez wrażliwe na danofloksacynę szczepy Escherichia coli.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na substancję czynną preparatu, na inne fluorochinolony lub inne składniki preparatu.

Działania niepożądane:

W bardzo rzadkich przypadkach, u wrażliwych zwierząt może dochodzić do natychmiastowej bądź opóźnionej reakcji anafilaktycznej po podaniu preparatu.

Iniekcja podskórna może wywołać  pojawienie się odczynu zapalnego w miejscu podania preparatu. Objawy mogą utrzymywać się do 30 dni.

Interakcje:

Nie są znane.

Okres karencji:

Tkanki jadalne – 8 dni.

Mleko – 4 dni.

Specjalne ostrzeżenia:

Stosowanie produktu w sposób odbiegający od opisanego, może powodować zwiększenie występowania populacji bakterii opornych na fluorochinolony i może zmniejszać skuteczność terapii innymi chinolonami z uwagi na możliwość występowania oporności krzyżowej.

Stosowanie fluorochinolonów powinno być oparte na badaniu antybiotykowrażliwości  patogenu oraz powinno być zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi antybiotykoterapii.

Zastosowanie fluorochinolonów powinno ograniczać się do przypadków trudnych do wyleczenia za pomocą innych antybiotyków. Nie ustalono skuteczności przeciwko szczepom gram dodatnim.

Przedawkowanie, bądź wielokrotne podawanie fluorochinolonów u tego samego zwierzęcia może spowodować uszkodzenie chrząstki stawowej. Produkt  należy dokładnie dawkować i ostrożnie stosować u zwierząt z chorobami stawów lub zaburzeniami rozwoju chrząstki stawowej.

Nie zaleca się stosowania preparatu u krów ciężarnych.

Osoby nadwrażliwe na chinolony powinny unikać kontaktu z preparatem.

Należy umyć ręce po stosowaniu preparatu.

Miejsca ewentualnego zetknięcia skóry z preparatem należy umyć wodą z mydłem.

Po przypadkowym dostaniu się preparatu do oka, należy natychmiast przemyć je czystą wodą.

W trakcie stosowania preparatu nie należy jeść, pić i palić.

Warunki przechowywania i transportu:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Postać:

roztwór inj.

Opakowanie:

1 butelka 50 ml, 1 butelka 100 ml, 1 butelka 250 ml

Dawkowanie:

Bydło: 6 mg/kg m.c. (1 ml/30 kg m.c.) jako pojedyncze podanie podskórne lub dożylne.

W przypadku, gdy objawy kliniczne ze strony układu oddechowego lub pokarmowego utrzymują się przez 48 godzin po pierwszym podaniu, można podać dodatkową dawkę 6 mg/kg m.c.

Zaleca się, by rozpoczynać leczenie zwierząt natychmiast po stwierdzeniu objawów chorobowych i oceniać reakcję na leczenie w przeciągu 48 godzin.

W przypadku leczenia ostrego mastitis ubydła, produkt powinien być podawany w dawce 6 mg/kg m.c. (1 ml/30 kg m.c.) jako iniekcja podskórna lub dożylna. Objawy kliniczne powinny być dokładnie obserwowane i w razie konieczności należy zastosować odpowiednią terapię wspomagającą. Jeśli objawy ostrego zapalenia wymienia utrzymują się przez 36 – 48 godzin po pierwszym podaniu preparatu, należy zweryfikować terapię antybiotykową. Zaleca się by rozpoczynać leczenie zwierząt we wczesnym etapie choroby oraz oceniać reakcje na zastosowane leczenie w przeciągu 36 – 48 godzin.

W przypadku stosowania u bydła o masie ciała powyżej 450 kg, należy podzielić dawkę podskórną, tak, by nie podawać więcej niż 15 ml preparatu w jedno miejsce.

W przypadku konieczności podania preparatu większej ilości zwierzętom z jednej butelki, zaleca się stosowanie automatycznej strzykawki, tak by zapobiec nadmiernemu uszkodzeniu gumowego korka.

Producent:

Pfizer Global Manufacturing

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

 

 

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

 

Nowości

X