Limit zamówień

Brak limitów zamówień w przypadku płatności za pobraniem oraz przelewów na konto hurtowni.

W przypadku faktur terminowych dla zakładów leczniczych limity są ustalane indywidualnie.

X