Częste pytania

Czy mogę kupić produkt ….?

Produkty na naszym sklepie oznaczone są różnymi kolorami koszyków ponieważ ze względu na charakter sprzedawanych produktów, do nabycia niektórych z nich potrzebne są odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów Prawa Farmaceutycznego.

Czerwony koszyk – produkt dostępny po zalogowaniu dla przedsiębiorców i zakładów leczniczych dla zwierząt lub produkt dostępny po zalogowaniu wyłącznie dla zakładów leczniczych dla zwierząt.

Niebieski koszyk – kolor ten pojawia się po zalogowaniu w trybie Przedsiębiorca. Dzięki temu Przedsiębiorcy od razu widzą, które produkty mogą nabyć z hurtowni farmaceutycznej weterynaryjnej.

Zielony koszyk – produkt który może kupić każdy klient

Aby uzyskać dostęp do zakupu produktów oznaczonych czerwonym koszykiem należy zarejestrować się odpowiednio jako:
LEKARZ ( lekarzy weterynarii prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt)
PRZEDSIĘBIORCA ( właściciel sklepu zoologicznego prowadzący działalność zarejestrowaną u Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

Po rejestracji przeprowadzimy proces weryfikacji podanych danych. Możliwe, iż będziemy prosić o przesłanie dokumentów potwierdzających uprawnienie do nabywania produktów oznaczonych czerwonym koszykiem. O aktywacji konta poinformujemy e-mailem.

Konta w wersji KLIENT aktywowane są automatycznie po rejestracji.

Dlaczego nie mogę dokonać zakupu?

Produkty na naszym sklepie oznaczone są różnymi kolorami koszyków ponieważ ze względu na charakter sprzedawanych produktów, do nabycia niektórych z nich potrzebne są odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów Prawa Farmaceutycznego.

Czerwony koszyk – produkt dostępny po zalogowaniu dla przedsiębiorców i zakładów leczniczych dla zwierząt lub produkt dostępny po zalogowaniu wyłącznie dla zakładów leczniczych dla zwierząt.

Niebieski koszyk – kolor ten pojawia się po zalogowaniu w trybie Przedsiębiorca. Dzięki temu Przedsiębiorcy od razu widzą, które produkty mogą nabyć z hurtowni farmaceutycznej weterynaryjnej.

Zielony koszyk – produkt który może kupić każdy klient

Aby uzyskać dostęp do zakupu produktów oznaczonych czerwonym koszykiem należy zarejestrować się odpowiednio jako:
LEKARZ ( lekarzy weterynarii prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt)
PRZEDSIĘBIORCA ( właściciel sklepu zoologicznego prowadzący działalność zarejestrowaną u Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

Po rejestracji przeprowadzimy proces weryfikacji podanych danych. Możliwe, iż będziemy prosić o przesłanie dokumentów potwierdzających uprawnienie do nabywania produktów oznaczonych czerwonym koszykiem. O aktywacji konta poinformujemy e-mailem.

Konta w wersji KLIENT aktywowane są automatycznie po rejestracji.

CZY MOGĘ ZWRÓCIĆ OTRZYMANY TOWAR?

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy przez konsumenta

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Zwrotów  zakupionych szczepionek nie przyjmujemy.

 

 

Czy trzeba wysyłać dokumenty do hurtowni?

Zakłady lecznicze dla zwierząt – należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Hurtownia Weterynaryjna Ragdoll, ul. Ks. J. Popiełuszki 7, 73-110 Stargard lub skanem na adres biuro@leki-weterynaryjne.pl aktualną uchwałę własciwej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, na podstawie której zweryfikujemy dane wypełnione w formularzu rejestracyjnym.

Sklepy zoologiczne (przedsiębiorcy) – należy przesłać pocztą tradycyjną Hurtownia Weterynaryjna Ragdoll, ul. Ks. J. Popiełuszki 7, 73-110 Stargard lub skanem na adres biuro@leki-weterynaryjne.pl potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia prowadzania obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii – wydawane przez właściwy do miejsca prowadzenia sklepu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Czy można uzyskać katalog handlowy z cenami?

Wszystkie ceny produktów dostępnych dla lekarzy i przedsiębiorców wraz z dostępnością uwidaczniają się po zalogowaniu.

Jak uzyskać dostęp do systemu rezerwacji leków?

Aby uzyskać dostęp do systemu rezerwacji leków należy posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadać wpis do Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących sklepy zoologiczne należy być wpisanym do rejestru Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Co zrobić, gdy otrzymam niewłaściwy towar?

W takim przypadku należy skontaktować się z biurem hurtowni pod numerem 661940227 lub zgłosić zaistniały problem drogą mailową na adres biuro@leki-weterynaryjne.pl

Czy jest możliwość zakupu produktów z opóźnionym terminem płatności?

Tak, jest taka możliwość przy zamówieniu telefonicznym pod numerem  661 940 227, terminy płatności są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb klientów.

X