28.10.2021

Aktualizacja WYKAZU produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że z dniem 16.10.2021 r. weszła w życie aktualizacja

  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

 

w związku z czym mogliśmy poszerzyć naszą ofertę dla Was.

 

Zachęcamy do zapoznania się:

produkty OTC

X