25.07.2017

Probiotyki (gr. pro bios – dla życia)

Według definicji FAO/WHO probiotyki to „żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza”

Dobroczynny wpływ na zdrowie człowieka bakterii fermentujących mleko znany był już w starożytności.

Zjawiskiem probiozy i interakcji między bakteriami zainteresowali się Pasteur i Jaubert, którzy w roku 1877 opisali występowanie antagonizmu między wybranymi szczepami bakteryjnymi. W 1907 Ilja Miecznikow, rosyjski mikrobiolog, laureat nagrody Nobla z medycyny w 1908 wskazał, że spożywanie jogurtów i kefirów korzystnie wpływa na zdrowie dzięki zawartym w nich bakteriom fermentacji mlekowej, oraz że wysoka koncentracja Lactobacillus sp. w jelicie ma istotny wpływ na zdrowie i długowieczność człowieka, a także może być stosowana jako metoda bakteryjnej terapii zastępczej. Możliwości te nie zostały wykorzystane, gdyż nastała era chemioterapeutyków i antybiotyków

Termin „probiotyk” wprowadzili w 1965 r. Lilly oraz Stillwell, określając w ten sposób substancję lub organizm, który wpływa na równowagę mikroflory jelitowej. Fuller (1989)[, dostrzegając korzyści ze stosowania mikroorganizmów, wprowadził definicję probiotyku – żywe mikrobiologiczne dodatki żywieniowe, korzystnie działające na organizm gospodarza poprzez poprawę równowagi mikroflory jelitowej. Aktualnie koncepcja probiotyku zakłada wprowadzenie do diety żywych bakterii w takiej formie, żeby przetrwały w żołądku, dwunastnicy i były aktywne w okrężnicy

Technologia EM – Efektywnych Mikroorganizmów® została opracowana przez Profesora Teruo Higa na Uniwersytecie Ryukyu w Japonii. Jest to unikalna formuła o działaniu probiotycznym i antyutleniającym, która znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia. Efektywne Mikroorganizmy® to naturalne rozwiązanie na cywilizacyjne problemy nurtujące współczesne rolnictwo i ochronę środowiska. Preparaty wytwarzane w tej technologii pomagają przywrócić pierwotne właściwości zdegradowanych gleb, usuwają odory towarzyszące hodowli zwierząt, wspomagają zachowanie ich w doskonałej kondycji zdrowotnej, pomagają w utrzymaniu higieny środowiska życia człowieka. Wymierne efekty daje kompleksowe stosowanie Technologii EM® w łańcuchu żywnościowym: począwszy od kondycjonowania gleby, ochronie roślin z wyeliminowaniem toksycznych herbicydów, uzyskując w ten sposób najwyższej jakości pasze dla zwierząt, oraz płody rolne spożywane przez człowieka. Stosowanie EM® w hodowli obniża koszty produkcji, ilości podawanych leków, redukuje odory, wspomaga wytwarzanie wysokiej jakości nawozów naturalnych, poprawia szeroko pojęty dobrostan zwierząt. Preparaty EM nie zawierają GMO, a ich bezpieczeństwo dla człowieka potwierdzają atesty Państwowego Zakładu Higieny

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów EM firmy Greenland

X