Częste pytania

Czy trzeba wysyłać dokumenty do hurtowni?

Zakłady lecznicze dla zwierząt – nie trzeba, na podstawie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym sami weryfikujemy w izbach lekarsko-weterynaryjnych uprawnienia zakładów leczniczych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych.

Sklepy zoologiczne (przedsiębiorcy) – należy przesłać pocztą tradycyjną lub skanem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia prowadzania obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii – wydawane przez właściwy do miejsca prowadzenia sklepu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Czy można uzyskać katalog handlowy z cenami?

Wszystkie ceny produktów dostępnych dla lekarzy i przedsiębiorców wraz z dostępnością uwidaczniają się po zalogowaniu.

Jak uzyskać dostęp do systemu rezerwacji leków?

Aby uzyskać dostęp do systemu rezerwacji leków należy posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadać wpis do Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących sklepy zoologiczne należy być wpisanym do rejestru Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Co zrobić, gdy otrzymam niewłaściwy towar?

W takim przypadku należy skontaktować się z biurem hurtowni pod numerem 661940227 lub zgłosić zaistniały problem drogą mailową na adres biuro@leki-weterynaryjne.pl

Czy jest możliwość zakupu produktów z opóźnionym terminem płatności?

Tak, jest taka możliwość przy zamówieniu telefonicznym pod numerem  661 940 227, terminy płatności są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb klientów.

X